Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Har dataintrånget på Vastaamo betydelse för skatteärenden?

Nyhet, 28.10.2020

Du behöver inte göra någonting.

Skatteförvaltningen tar datasäkerheten på allvar. För närvarande känner vi inte till något som kunde äventyra datasäkerheten vid uträttandet av skatte- eller inkomstregisterärenden.

Du behöver inte vidta några åtgärder för att skydda de uppgifter som Skatteförvaltningen eller inkomstregistret har om dig. När kunden uträttar skatteärenden ber vi kunden styrka sin identitet.

Var kan man få ytterligare information och stöd?

Om du blivit mål för utpressning ska du följa myndigheternas instruktioner.
På webbplatsen Tietovuotoapu finns en sammanfattning av myndigheternas och hjälporganisationernas anvisningar till dem som blivit utsatta för dataintrång. 

Mer information: