Handläggningen av de lättade betalningsarrangemangen har inletts

Nyhet, 29.6.2020

Skatteförvaltningen har på måndagen 29.6 börjat handlägga begäranden om lättade betalningsarrangemang. Kunden får uppgiften om betalningsarrangemanget i MinSkatt. Man har kunnat ansöka om lättat betalningsarrangemang från och med mars men handläggningen av dem kunde inledas först nu eftersom vi först varit tvungna att vänta på att de nödvändiga lagändringarna träder i kraft.

På våren stötte många företags affärsverksamhet på svårigheter på grund av coronaviruset. För att underlätta situationen för företag öppnade Skatteförvaltningen en möjlighet för kunderna att begära ett lättat betalningsarrangemang i slutet av mars. Villkoren för att få betalningsarrangemang lättades och den första betalningsraten infaller efter tre månader i stället för en månad så som tidigare. Samtidigt inledde finansministeriet lagändringsberedningen om temporär nedsättning av dröjsmålsräntan från 7 procent till 2,5 procent.

Hittills har 27 000 begäranden kommit in

Kunderna har haft möjlighet att göra en begäran om lättat betalningsarrangemang från och med 25.3.2020. Skatteförvaltningen har enligt den senaste statistiken mottagit cirka 27 000 begäranden om betalningsarrangemang.

Från och med 26.5 har företag i en begäran om betalningsarrangemang också haft möjlighet att ansöka om återbäring av de momser som det betalat i början av året och begära om att användningen av skatteåterbäringarna ska återkallas. Dessa tilläggsalternativ ökade dock inte avsevärt antalet begäranden.

– Efter ingången av mars har det kommit in begäranden i rätt jämn takt och möjligheten att få momsen återburen har inte fört med sig någon klar topp eller ökning i efterfrågan. Uppskattningsvis har cirka 4 500 kunder ansökt om återbäring av moms via begäran om betalningsarrangemang, säger överinspektör Timo Helin.

Man kan ansöka om lättat betalningsarrangemang till och med 31.8.2020.

Begärandena handläggs inom två veckor – vad händer om begäran avslås?

Begäranden om betalningsarrangemang som väntar på handläggning har hopat sig i en kö från och med slutet av mars. Nu när de lagändringar som behövs har trätt i kraft har Skatteförvaltningen kommit igång med handläggningen av begäranden men det tar en stund att gå igenom kön. Skatteförvaltningen uppskattar att alla de begäranden som väntar har behandlats inom två veckor.

Uppgiften om huruvida en begäran om betalningsarrangemang blivit godkänd eller avslagen visas genast i MinSkatt. Uppgiften kommer också per post om kunden inte har tagit i bruk elektroniska Suomi.fi-meddelanden.

Om din begäran avslås får du en uppgift om orsaken till avslaget. Du har eventuellt till exempel inte lämnat alla skattedeklarationer efter att du har skickat din begäran om betalningsarrangemang till Skatteförvaltningen. Att en deklaration saknas är en entydig orsak till att begäran avslås. Du kan göra en ny begäran om betalningsarrangemang efter att du först skickat de deklarationer som saknas. Gör en begäran i MinSkatt.

Om din begäran godkänns träder betalningsarrangemanget i kraft genast och betalningsarrangemanget visas i MinSkatt. Den första betalningsraten infaller tre månader efter att begäran godkänts, det vill säga sannolikt i slutet av september eller i början av oktober. De följande betalningsraterna infaller därefter månatligen.

Mer information: