Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Finland beskattar pensioner från Tyskland

Nyhet, 20.3.2020

Enligt det nya skatteavtalet mellan Tyskland och Finland beskattar Finland alla de pensioner från Tyskland som betalas till personer som är bosatta i Finland.

Om även Tyskland beskattar pensionen undanröjs dubbelbeskattning i Finland. Det nuvarande skatteavtalet mellan Finland och Portugal har varit i kraft från och med ingången av 2018.

Pension som grundar sig på arbete inom den offentliga sektorn

Om pensionen grundar sig på arbete inom den offentliga sektorn och du är finsk medborgare, har endast Finland beskattningsrätt.

Om betalaren av den pension som grundar sig på en offentlig tjänst är en enskild pensionsanstalt kan det hända att även Tyskland tar ut skatt på pensionen. I dessa situationer undanröjs dubbelbeskattningen i Finland.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2020. Kontrollera att uppgifterna om dina tyska pensioner är rätt i din skattedeklaration.

Om det inte finns någonting att korrigera i din skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

Om du behöver korrigera eller komplettera uppgifterna ska du ange ändringarna i MinSkatt eller på pappersblankett 16A (Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomst).

Mer information om beskattningen av tyska pensioner i den detaljerade anvisningen Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer i kapitel 5.4 Tyskland.