Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Fastighetsskatt betalas inte längre enbart i september och oktober – på fastighetsbeskattningsbeslutet syns de individuella förfallodagarna

Nyhet, 3.3.2020

Fastighetsskattens förfallodagar tidigareläggs för de flesta fastighetsägarna.

Förfallodagarna för fastighetsskatt var tidigare i september och oktober för alla men nu varierar de för olika kunder. För merparten av privatpersonerna är förfallodagarna 6.8 och 6.10. För samfund blir fastighetsbeskattningen färdig lite tidigare än förut och därför är förfallodagarna för fastighetsskatten för merparten av företag och organisationer 6.7 och 7.9.

– Nuförtiden slutförs fastighetsbeskattningen vid olika tidpunkter för olika kunder vilket också påverkar förfallodagarna. Betalningsraterna är två om fastighetsskatten är 170 euro eller mera, berättar överinspektör Jukka Backlund från Skatteförvaltningen.

I MinSkatt ser 2,1 miljoner fastighetsägare i Finland sina fastighetsbeskattningsbeslut stegvis fr.o.m. idag. I MinSkatt finns besluten senast 16.3 och de postas under mars.

Fastighetsbeskattningsbeslutet innehåller en utredning av fastighetsuppgifterna, en fastighetsbeskattningsuträkning, betalningsuppgifterna för fastighetsskatten och det individuella slutdatumet för fastighetsbeskattningen.

– Det lönar sig att kontrollera uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet. För majoriteten stämmer uppgifterna och beslutet behöver inte korrigeras. Om det behövs lönar det sig att korrigera eller komplettera uppgifterna i MinSkatt. Uppgifterna grundar sig på situationen 1.1.2020. Fastighetsbeskattningsbeslutet skickas alltså till den person som äger fastigheten vid början av året. Denna person svarar även för betalningen av fastighetsskatten, påminner Backlund.

Om du korrigerar fastighetsbeskattningsbeslutets uppgifter får du ett nytt beskattningsbeslut och förfallodagarna för fastighetsskatten kan skjutas upp. Om fastighetsbeskattningsbeslutet inte behöver korrigeras förblir det och förfallodagarna i kraft.

Skatten betalas med ett individuellt referensnummer

När du betalar i MinSkatt överförs uppgifterna automatiskt rätt till betalningsunderlaget. Skatten kan också betalas i nätbanken genom att använda giroblanketterna som du fått tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet.

– När du betalar med giroblanketterna ska du vara noggrann och använda det individuella referensnumret för fastighetsskatten som finns på giroblanketten. Om du exempelvis betalar din makes eller makas fastighetsskatt ska du använda hens referensnummer, påpekar Jukka Backlund.

Du kan också beställa en e-faktura för fastighetsskatten och då finns uppgifterna färdigt införda på betalningsunderlaget och du behöver inte ange dem separat i nätbanken. Du kan beställa e-fakturor när som helst men senast tre veckor före förfallodagen. Samma beställning gör att du också får en e-faktura för eventuella kvar- eller förskottsskatter. Företag och organisationer kan även använda nätfakturor då de betalar fastighetsskatten.

Ytterligare information:

Skattedeklarationstiden börjar – skattedeklarationernas tidtabeller
Anvisningar för privatpersoner: Fastighetsskatt – kontrollera och betala skatten
Anvisningar för samfund