Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Förmedlar du transporter eller hyresobjekt? Ta reda på vilka uppgifter en förmedlare ska anmäla

Nyhet, 10.9.2020

Från och med ingången av 2020 har förmedlarna av transporttjänst- och hyresinkomster varit skyldiga att lämna en årsanmälan om de förmedlade inkomsterna.

Om du förmedlar transporttjänster eller hyresobjekt, såsom lägenheter, fastigheter eller delar av dessa, ska du lämna uppgifterna om transaktionerna för 2020 i en årsanmälan i januari 2021. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller de förmedlare som ansvarar för att förmedla betalningen mellan köparen och säljaren. Också en utländsk förmedlares företrädare i Finland är skyldig att lämna uppgifter.

Skyldigheten att lämna uppgifter om de förmedlade tjänsterna är det första skedet av den internationella utveckling som utvidgar skyldigheten att lämna uppgifter om inkomster av plattformsekonomi för att trygga skatteintäkterna. OECD har godkänt den internationella standarden om anmälningsskyldigheten i fråga om inkomster av plattformsekonomi. Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag till direktiv i juli.

Skyldigheten för förmedlare av transporttjänster att lämna uppgifter

Skyldiga att lämna uppgifter om transporttjänster är de aktörer som förmedlar person- eller varutransporter i situationer där betalningarna för tjänsterna går från köparen till säljaren via förmedlaren. Det går att ordna förmedlingsverksamheten på flera olika sätt. För att illustrera skyldigheten att lämna uppgifter ger vi några exempel.

 • En kund beställer en taxi via en taxicentral. Taxicentralen förmedlar beställningen till den närmaste lediga taxiföretagaren. Kunden betalar till taxicentralen som redovisar en del av betalningen till taxiföretagaren.
  • Taxicentralen är skyldig att lämna uppgifter.
 • Om den kund som åkt med taxin betalar direkt till taxiföretagaren är förmedlaren inte skyldig att lämna uppgifter.

 • Ett varutransportföretag transporterar paket från avsändaren till mottagaren och säljer tjänsten till kunden i sitt eget namn. Företaget sköter transporterna med egna fordon eller anlitar underleverantörer.
  • Varutransportföretaget tar endast hand om sina egna transporter och är inte skyldigt att lämna uppgifter.
 • En kund beställer jord jämte transport via en förmedlingstjänst som förmedlar beställningen till en åkare. Kunden betalar åkaren via förmedlingstjänsten som sedan redovisar betalningen exklusive förmedlingsavgiften till åkaren.
  • Förmedlaren av transporttjänsten är skyldig att lämna uppgifter.
 • Om kunden betalar direkt till åkaren är förmedlaren inte skyldig att lämna uppgifter.

Hyresförmedlarens skyldighet att lämna uppgifter

De som är skyldiga att lämna uppgifter om uthyrning av lägenheter eller fastigheter är förmedlarna av hyresobjekt i situationer där betalningen av hyrorna sker via förmedlaren. För att förtydliga skyldigheten att lämna uppgifter för förmedlare av hyresobjekt har vi följande exempel:

 • I en e-tjänst presenteras objekt som hyrs ut på fastighetsägarnas vägnar. En kund hyr ett objekt av ägaren och betalar hyran i e-tjänsten. E-tjänsten betalar hyran exklusive kostnaderna till hyresobjektets ägare.
  • E-tjänsten är skyldig att lämna uppgifter om de objekt som den förmedlat. 
 • På en webbplats görs reklam för stugor som hyrs ut på ett visst område. Annonsen innehåller hyresvärdens kontaktuppgifter. Hyrningen och betalningen sker direkt mellan hyresvärden och hyresgästen.
  • Webbplatsen är inte skyldig att lämna uppgifter. Webbsidorna är reklamsidor som skapar synlighet och det är inte fråga om hyresförmedling.

Anmäl dig till informationsmötet om du erbjuder förmedlingstjänster

Delta 22.9.2020 i informationsmötet för att höra om skyldigheten att lämna uppgifter om förmedlade tjänster, om vem som ska anmäla och vad. Vi har också reserverat tid för frågor under mötet.

Mer information: