Förmedlar du inkomster av transporttjänster eller av hyresobjekt? Samla in uppgifterna för årsanmälan

Nyhet, 20.5.2020

Den nya uppgiftsskyldigheten som trädde i kraft vid ingången av 2020 gäller anmälan av inkomster som betalats för att förmedla transporttjänster och hyresobjekt. De som erbjuder förmedlingstjänster har skyldighet att anmäla. De första anmälningarna lämnas för 2020.

Uppgiftsskyldiga för transporttjänster är de aktörer som förmedlar person- eller varutransporter när betalningen av tjänsterna sker via förmedlaren.

Uppgiftsskyldiga för hyresverksamhet är de aktörer som förmedlar hyresobjekt beträffande förmedlade hyresbetalningar. Hyresobjektet kan vara en delvis eller helt uthyrd lägenhet eller fastighet.

Uppgifterna anmäls med årsanmälan

Uppgifterna ska för första gången anmälas med årsanmälan senast 1.2.2021. I anmälningarna anges uppgifterna om betalningar av förmedlade transporter och förmedlade hyror för 2020.

Uppgifterna lämnas elektroniskt via ett gränssnitt eller i e-tjänsten.

Vilka uppgifter ska anmälas?

I årsanmälan lämnas uppgifter om uppgiftslämnaren, prestationsmottagaren ja prestationen. Mer detaljerad information och anvisningar om att anmäla publiceras senare på skatt.fi.

Läs mer: