Föreningar - säkerställ en lyckad övergång från Katso till Suomi.fi-fullmakter nu

Nyhet, 5.10.2020

Föreningar som använder Katso-koder ska senast från och med den 1 januari 2021 logga in i Skatteförvaltningens e-tjänster och inkomstregistret med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Föreningar ska ansöka om Suomi.fi-fullmakter för att ersätta Katso-auktoriseringarna. Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020

Att sköta en ärenden på en förenings vägnar i Skatteförvaltningens tjänster

Föreningens ordförande kan själv uträtta ärenden på föreningens vägnar utan en separat fullmakt, om ordföranderollen och personbeteckningen har antecknats i föreningsregistret. Dessutom kan en annan person som antecknats i föreningsregistret uträtta föreningens ärenden om hen har namnteckningsrätt ensam.

Den som har namnteckningsrätt i föreningen kan på eget initiativ ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden på föreningens vägnar i e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter om fullmaktsgivarens personbeteckning och roll (ordförande, styrelseledamot eller annan namntecknare som i registret har antecknad rätt att företräda föreningen ensam) har antecknats i föreningsregistret.

Du kan kontrollera de registrerade representationsrätterna för din förening genom att köpa ett registerutdrag från föreningsregistrets informationstjänst. Registerutdraget kostar 3,22 euro (inkl. moms 24 %).

Om det inte går att ge fullmakter

Om uppgifterna är rätt på föreningsregisterutdraget och personen ensam har namnteckningsrätt men hen trots det inte kan ge fullmakter på föreningens vägnar i Suomi.fi-fullmaktstjänsten, ska hen skicka en kontrollbegäran till föreningsregistret med hjälp av PRS:s responsblankett

På blanketten ska man välja punkten Föreningar och anteckna följande uppgifter i textfältet:

  • ”Det går inte att ge Suomi.fi-fullmakter”
  • föreningens FO-nummer
  • namnet på den person som inte kan ge fullmakt
  • e-postadress för svar.

Två eller fler tillsammans har namnteckningsrätt

Om föreningen enligt namnteckningsregeln representeras av två eller flera personer tillsammans, kan föreningen ge fullmakter genom att lämna en fullmaktsansökan. Anvisningar och information:

Mer information