För programutvecklarna – 5/2020

Nyhet, 24.11.2020

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 24.11.2020

Under versionsuppdateringen 24.11.2020 cirka kl. 7-9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Man kan läsa inkomstbeskattningens webblanketter 2020 för personkunder
 • Man kan lämna CbC/DAC4-anmälan om utredningsskyldighet för 2021
 • Man kan anmäla DAC6DC-uppgifter med XML-formatet
 • Det har lagts till nya kontroller i dataflödet DAC6DC
 • Det har lagts till en ny kontroll i dataflödet FATCA
  • En anmärkning ges om det i elementet Individual/TIN har angetts AAAAAAAAA eller 000000000 och uppgiften BirthDate saknas
  • Man kan inte skicka om elementet BirthDate har angetts och dess värde inte är mellan [1900 - Sista dagen av det år som ska anmälas]
  • Man kan inte skicka om det i elementet ReportigFI/TIN har angetts GIIN som finns som ett exempel i XML-mallunderlagen i den tekniska tillämpningsanvisningen
 • Det har gjorts ändringar i dataflödena av skatter på eget initiativ
  • VSRMUUKV börjar gälla från och med 24.11.2020
  • VSRTASKV börjar gälla från och med 1.1.2021
 • Brexit-ändringar (Storbritanniens GB-landskod behandlas fr.o.m. 1.1.2021)
 • I dataflödena har beaktats den nya Suomi.fi-fullmakten "Deklarering av skatter på eget initiativ och årsanmälningar i anknytning till dividender, räntor och överskott från andelslag"
 • Materialets ankomstmeddelande har redigerats

Tekniska ändringar i versionsuppdateringen för programvaruutvecklarna

Tamo

 • Läggs till anmälan av DAC6DC-uppgifter med XML-formatet (tekniska tillämpningsanvisningen är på kommande)
 • Formatet och TaMo-kontrollerna läggs till för CbC/DAC4-anmälan om utredningsskyldighet för 2021 (postbeskrivning)
 • Nya kontroller läggs till i dataflödet DAC6DC (postbeskrivningen finns på skatt.fi).
 • Följande kontroller läggs till i dataflödet FATCA (tekniska tillämpningsanvisningen finns på skatt.fi).
  • En anmärkning ges om det i elementet Individual/TIN har angetts AAAAAAAAA eller 000000000 och uppgiften BirthDate saknas
  • Man kan inte skicka om elementet BirthDate har angetts och dess värde inte är mellan [1900 - Sista dagen av det år som ska anmälas]
  • Man kan inte skicka om det i elementetReportigFI/TIN har angetts GIIN som finns som ett exempel i XML-mallunderlagen i den tekniska tillämpningsanvisningen
 • Ändringar i dataflödena av skatter på eget initiativ
  • VSRMUUKV börjar gälla från och med 24.11.2020
  • VSRTASKV börjar gälla från och med 1.1.2021
 • Brexit-ändringar (Storbritanniens GB-landskod behandlas fr.o.m. 1.1.2021)
 • I dataflödena har beaktats den nya Suomi.fi-fullmakten "Deklarering av skatter på eget initiativ och årsanmälningar i anknytning till dividender, räntor och överskott från andelslag"
 • Materialets ankomstmeddelande har redigerats

Kommande evenemang

Samarbetsdagen för Skatteförvaltningen och programvaruhusen (på grund coronan ett Teams-möte)

Följande Skype-klinik för programutvecklare

 • fredagen den 4 december 2020 klockan 9.00

Tidsscheman

Kontakt och frågor

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi