Får du pension från Sverige? Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Nyhet, 23.3.2020

Du får en förhandsifylld skattedeklaration i mars–april 2020. Uppgifterna om pensioner finns färdigt antecknade på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Via internationellt informationsbyte får Skatteförvaltningen årligen uppgifter från Sverige om de svenska pensioner som personer som bor i Finland får.

Kontrollera att uppgifterna om dina svenska pensioner är rätt i din skattedeklaration

Beträffande skatteår 2019 har det i vissa situationer upptäckts brister i pensionsuppgifterna från Sverige. I dessa fall har det inte varit möjligt att på förhand fylla i uppgiften om den svenska pensionen i skattedeklarationen.

Gör så här

Om uppgifterna är rätt behöver du inte göra något.

Om du behöver korrigera eller komplettera uppgifterna ska du ange ändringarna i MinSkatt eller på pappersblankett 16A (Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomst).

Läs mer