En utländsk arbetstagare kan få ett skattekort eller skattenummer utan att besöka skattebyrån

Nyhet, 27.11.2020

På grund av att coronan drar ut på tiden fortsätter Skatteförvaltningen med det lindrade förfarandet till och med 30.9.2021 varmed en utländsk arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta kan få ett skattekort och skattenummer utan att besöka skattebyrån. 

Skatteförvaltningen uppmanar arbetstagare som kommer från utlandet till Finland att tillsvidare undvika besök på skattebyrån. Skatteförvaltningen gör ett skattenummer och ett skattekort för arbetstagaren på basis av uppgifterna i den blankett som kunden fyllt i.

Ring tfn +358 29 497 050. Våra kundhandledare berättar hur du ska gå till väga.

Det lindrigare förfarandet är lätt för arbetstagaren eftersom ärendet kan inledas redan i avreselandet utan att nödvändigtvis behöva köa på skattebyrån. Via förfarandet går det att få ett skattenummer och skattekort inom några dagar. 

Undantagsförfarandet är i kraft fram till 30.9.2021.

Läs mer: