En utländsk arbetstagare kan få ett skattekort eller skattenummer utan att besöka skattebyrån

Nyhet, 30.9.2021

På grund av coronan fortsätter Skatteförvaltningen med det lindrade förfarandet varmed en utländsk arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta får ett skattekort och skattenummer utan att besöka skattebyrån till och med den 31 oktober 2021.

Skatteförvaltningen uppmanar arbetstagare som kommer från utlandet till Finland att tillsvidare undvika besök på skattebyrån. Skatteförvaltningen gör ett skattenummer och ett skattekort för arbetstagaren på basis av uppgifterna i den blankett som kunden fyllt i.

Ring tfn +358 29 497 050. Våra kundhandledare berättar hur du ska gå till väga.

Det lindrade förfarandet är smidigt för arbetstagaren eftersom ärendet kan inledas redan i avreselandet utan att nödvändigtvis behöva köa på skattebyrån. Med hjälp av förfarandet går det att få ett skattenummer och skattekort inom några dagar.

Undantagsförfarandet är i kraft till och med den 31 oktober 2021.

Läs mer: