Driftsavbrottet i MinSkatt börjar på fredagen – sköt skatteärendena i tid

Nyhet, 16.11.2020

Tjänsten MinSkatt har ett driftsavbrott som sträcker sig över veckoslutet. MinSkatt stängs på fredagen den 20 november klockan 15.30 och öppnas följande gång på tisdagen den 24 november klockan 9. Orsaken till avbrottet är en systemuppdatering.

Under driftsavbrottet går det inte att logga in i MinSkatt och inga skatteärenden kan skötas via den. Skatteförvaltningens telefonservice har dock normalt öppet under tjänstetid.

Sköt dina skatteärenden före driftsavbrottet

Om du eller ditt företag har utsatta dagar för skatteärenden under driftsavbrottet eller om du behöver till exempel ett skattekort ska du sköta ärendet på förhand.

Observera följande förfallodagar före och under driftsavbrottet:

 • Fredagen den 20 november är den utsatta dagen för sammandragsdeklarationen för moms (EU-försäljning av varor och tjänster) för oktober.
 • Måndagen den 23 november är förfallodagen för förskottsskatt.
 • Måndagen den 23 november är förfallodagen för obetalda skatter som anges i sammandraget, om du i oktober har fått ett sammandrag av skattebetalningsläget.

På måndagen den 23 november kan du inte betala någon skatt via MinSkatt eller granska betalningsuppgifterna. Om du har skatter att betala ska du kontrollera uppgifterna på förhand och betala skatterna till exempel i din nätbank.

Om du har förfallodagen för en skatt den 23 november men betalar för sent, till exempel på grund av driftsavbrottet, ackumuleras det dröjsmålsränta på skatten från och med dagen efter förfallodagen.

Skatteförvaltningens telefonservice är normalt öppen

Fredagen den 20 november och måndagen den 23 november är telefonservicen på Skatteförvaltningen normalt öppen klockan 9–16.15. Om du behöver till exempel ett skattekort eller betalningsuppgifter för en skatt kan du ringa Skatteförvaltningens servicenummer. Här hittar du servicenumren.

På grund av coronan rekommenderar vi inte besök på skattebyråerna.

Driftsavbrottets påverkan

Under driftsavbrottet kan du lämna deklarationer och anmälningar till inkomstregistret och i tjänsten ytj.fi, Ilmoitin.fi och Palkka.fi samt från ditt eget program via operatorn, men vi behandlar deklarationerna och anmälningarna först efter driftsavbrottet. Den deklaration, anmälan eller de uppgifter som du lämnat registreras dock enligt inlämningsdagen.

Beakta inverkan på dessa tjänster:

 • MinSkatt kan inte användas från och med fredagen den 20 november klockan 15.30. MinSkatt är nästa gång tillgänglig på tisdagen den 24 november klockan 9.
 • Skattenummerregistret är inte i bruk från och med fredagen den 20 november klockan 15.30. Skattenummerregistret öppnas på tisdagen den 24 november klockan 9. På måndagen den 23 november kan du be om eller kontrollera skattenumret i telefonservicen.
 • Det går inte att granska uppgifter i skatteskuldsregistret från och med fredagen den 20 november klockan 16. Uppgifter kan granskas följande gång på tisdagen den 24 november.
 • Skatteskuldsintyg levereras inte under driftsavbrottet mellan den 20 och 24 november 2020. Du kan skriva ut intyget själv i MinSkatt fram till fredagen den 20 november klockan 15.30 och följande gång på tisdagen den 24 november från klockan 9.
 • Betalningsarrangemang kan inte begäras under driftsavbrottet mellan den 20 och 23 november 2020. Du kan själv lämna begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt till och med fredagen den 20 november klockan 15.30 och följande gång på tisdagen den 24 november från klockan 9.
 • Api-gränssnitten är stängda från och med fredagen den 20 november klockan 16. Under veckoslutet går det inte att lämna gränssnittsförfrågningar exempelvis om betalningsuppgifterna för överlåtelseskatt. Gränssnitten öppnas igen på måndagen den 23 november klockan 9.
 • Följande räknare är inte i bruk från fredagen den 20 november klockan 15.30 till tisdagen den 24 november klockan 9.
  • Skatteprocenträknaren
  • Bruttolöneräknaren
  • Källskatteräknaren
  • Bilförmånsräknaren
  • Tilläggsförskottsräknaren
  • Räknaren för avräkning av utländsk källskatt

Driftsavbrottet beror på en planerad systemuppdatering

Driftsavbrottet beror på en planerad uppdatering av systemen på Skatteförvaltningen. Uppdateringen är en förberedelse för att flytta över bilbeskattningen och punktbeskattningen till tjänsten MinSkatt. Bilskatte- och punktskatteärenden kan skötas i MinSkatt från ingången av 2021.

Driftsavbrott i MinSkatt – sköt dina skatteärenden i tid (nyhet 9.11.2020)