Den sista utsatta dagen för skattedeklarationerna är tisdag 19.5 – om det inte finns något att korrigera behöver du inte göra någonting

Nyhet, 18.5.2020

För de sista 1,6 miljoner lön- och pensionstagare är tisdagen 19.5 den utsatta dagen för att komplettera skattedeklarationen. Skatteförvaltningen uppmuntrar att göra eventuella kompletteringar i MinSkatt.

För de flesta är uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen redan färdigt rätt, utan att något behöver kompletteras, men uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen ska ändå kontrolleras. Om de stämmer behöver man inte göra något, säger Nilla Hietamäki, kommunikationschef på Skatteförvaltningen.

– Man ska alltid kontrollera att inkomsterna för i fjol är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Det lönar sig även att lägga till eventuella avdrag, såsom hushållsavdrag och resekostnader. Det är skäl att observera att självrisken vid både resekostnader och utgifter för förvärvande av inkomst är 750 euro, säger Hietamäki.

De flesta får sina skatteåterbäringar i augusti eller september

För firmaföretagare med makar var det utsatta datumet för att komplettera skattedeklarationen 2.4. Den utsatta dagen för lön- och pensionstagare är 5.5, 12.5 eller 19.5 så att varje utsatt dag gäller 1,6 miljoner personer.

De lön- och pensionstagare som har kompletterat sina skattedeklarationer får ett beskattningsbeslut från och med juni. Ett nytt beskattningsbeslut kan också komma om Skatteförvaltningen har fått in nya uppgifter som anknyter till personens beskattning av en utomstående uppgiftslämnare, till exempel av arbetsgivaren. För övriga kunder är det resultat av beskattningen som antecknats i den förhandsifyllda skattedeklarationen det slutgiltiga och även eventuella skatteåterbärings- eller kvarskattebelopp och betalningsdagar förblir i kraft.

Beskattningen för firmaföretagare och deras makar slutförs före lön- och pensionstagarna. Alla får sina beskattningsbeslut senast i oktober. Betalningsdagarna för skatteåterbäringar eller kvarskatter infaller två månader efter att man fått beskattningsbeslutet.

– Beskattningen slutförs nuförtiden individuellt, alltså vid olika tidpunkter för olika kunder. Största delen av kunderna får sina skatteåterbäringar i augusti eller september. Dessa är också de allmännaste betalningsmånaderna för kvarskatter, säger Nilla Hietamäki.

Användningen av e-tjänster ökar fortfarande

Finländarna kompletterade sina förhandsifyllda skattedeklarationer i MinSkatt för första gången i fjol. Då gjorde cirka en fjärdedel av alla kunder kompletteringar, och av dem gjorde 81 procent det i MinSkatt.

Nilla Hietamäki berättar att i vår har rekordet i besökarantalet slagits både i e-tjänsten MinSkatt och på webbplatsen skatt.fi.

– Exempelvis under den första veckan i maj loggade man in i MinSkatt sammanlagt 800 000 gånger och skatt.fi hade över en miljon besökare, säger Hietamäki.

– Besökarantalet har halverats på skattebyråerna i vår jämfört med förra våren och det har även ringts mindre till servicenumren än i fjol under motsvarande tidpunkt. I chatten har man å sin sida besvarat mer än dubbelt med frågor, och den största delen av chattfrågorna har chatboten besvarat.