De som använder tjänsten Katso får en förlängd tid för övergången till Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifiering

Nyhet, 9.12.2020

De kunder hos Skatteförvaltningen som fortfarande använder Katso-koden och Katso-auktoriseringarna får en tidsfrist fram till den 30 april 2021 med övergången till tjänsten Suomi.fi som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller. I tjänsterna hos Skatteförvaltningen och inkomstregistret går det att sköta ärenden elektroniskt med hjälp av Katso-autentiseringen och Katso-auktoriseringen fram till utgången av april. Tjänsten Katso kan även användas i e-tjänsterna hos Tullen fram till utgången av februari.

– Vi kom till att förlänga användningstiden för tjänsten Katso eftersom vi på Skatteförvaltningen har upptäckt att speciellt ansökan om fullmakt eventuellt varit besvärligt och tagit tid för en del kundgrupper. Vi vill säkra att den elektroniska kommunikationen inte avbryts i något skede och att kunderna har tillräckligt med tid att ställa i ordning Suomi.fi-fullmakterna, säger överinspektör Juha Kartano.

Ta genast i bruk Suomi.fi-fullmakterna

Oavsett tidsfristen är det viktigt att så snart som möjligt ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna och identifieringen med nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Om övergången till Suomi.fi-fullmakter kräver en fullmaktsansökan lönar det sig att lämna ansökan så snart som möjligt.

Varför lönar det sig att gå över till tjänsten Suomi.fi så snart som möjligt?

  • När du loggar in t.ex. i MinSkatt, behöver du ingen separat kod − det räcker med dina egna bankkoder.
  • Bokförare på bokföringsbyråer kan se alla fullmakter på en gång i MinSkatt − de behöver alltså inte separat söka fram de kunder som använder antingen Katso-auktoriseringar eller Suomi.fi-fullmakter.

När endast tjänsten Suomi.fi används, uppkommer det inte heller kostnader för staten för att upprätthålla två överlappande identifierings- och fullmaktstjänster.

Utnyttja anvisningar

Skatteförvaltningen har i början av december skickat ett brev till de cirka 38 000 kunder som ännu använder tjänsten Katso. Den anvisning om övergången till Suomi.fi-fullmakter som finns i brevet är i kraft oavsett den nu förlängda tiden.

Ta hjälp av anvisningen när du går över till Suomi.fi-fullmakter eller om du vill ta reda på om elektronisk kommunikation lyckas utan fullmakt med personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.