De förhandsifyllda skattedeklarationerna för lön- och pensionstagaren kommer snart – kontrollera att dina inkomster och avdrag stämmer

Nyhet, 19.3.2020

För de flesta är uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen redan färdigt rätt. Skattedeklaration ska ändå alltid kontrolleras. I år finns det tre olika utsatta dagar vilka alla infaller i maj.

Förhandsifyllda skattedeklarationer skapas till MinSkatt i slumpmässig ordning från och med idag. Alla skattedeklarationer är senast 3.4 i MinSkatt. Per post är de framme senast före utgången av april.

Om skattedeklarationen behöver korrigeras eller kompletteras ska du göra kompletteringarna senast 5.5, 12.5 eller 19.5. Din egen utsatta dag finns i skattedeklarationen och MinSkatt.

Om uppgifterna på skattedeklarationen är rätt behöver man inte göra någonting

I den förhandsifyllda skattedeklarationen ska man kontrollera att uppgifterna om de egna inkomsterna och avdragen är rätt. Om uppgifterna stämmer och inget behöver kompletteras behöver kunden inte göra något. Om uppgifterna behöver korrigeras eller kompletteras lönar det sig att göra det i MinSkatt.

– Skatteförvaltningen får omfattande uppgifter till den förhandsifyllda skattedeklarationen från tredje parter, såsom arbetsgivare, pensionsanstalter, banker och försäkringsbolag, men exempelvis vissa avdrag, såsom resekostnader och hushållsavdrag, ska kunden deklarera själv. Också hyresinkomster som anknyter till kort- och långfristig bostadsuthyrning (till exempel Airbnb) ska man deklarera själv, säger överinspektör Hilkka Pelander.
– Av de 1,4 miljoner privatpersoner som kompletterade sin skattedeklaration förra våren gjorde 81 % det elektroniskt, det vill säga i MinSkatt. Användningsgraden av e-tjänsterna var över 50 %, det vill säga också äldre åldersgrupper har kompletterat sina skattedeklarationer i MinSkatt, säger Pelander.

Den situation som coronaviruset orsakat påverkar inte de utsatta dagarna för skattedeklarationen

Man kan komplettera sin skattedeklaration i MinSkatt till och med den utsatta dagen i maj. Det finns alltså ännu gott om tid för att deklarera.

Även när man kompletterar sin skattedeklaration på papper hinner man mycket väl komplettera före den utsatta dagen, bara man tar i beaktande att kompletteringarna på papper ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den egna utsatta dagen. Man kan skriva ut de blanketter som man behöver på skatt.fi eller beställa dem genom att ringa servicenumret 029 497 031. Man behöver inga blanketter i MinSkatt.

Den situation som coronaviruset orsakat påverkar inte heller tidtabellen för skatteåterbäringar och kvarskatter.

skatt.fi/corona sammanställer vi uppgifter om coronavirussituationens påverkan på att sköta skatteärenden och vår kundtjänst.

Största delen av de kunder som får skatteåterbäring får pengarna på sitt konto i augusti eller september. Ochså de vanligaste förfallodagarna för kvarskatt infaller i augusti eller september.

I den förhandsifyllda skattedeklarationen anges beloppet på den eventuella skatteåterbäringen och utbetalningsdagen eller kvarskattebeloppet och förfallodagarna. Dessa uppgifter visas också i MinSkatt.

Skatteåterbäringsbeloppet och utbetalningsdagen eller alternativt kvarskattebeloppet och förfallodagarna kan också ändras om man kompletterar sin förhandsifyllda skattedeklaration. Dessa påverkas också om den andra av makarna gör ändringar i sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen får in nya uppgifter om kundens inkomster eller avdrag exempelvis från banken eller arbetsgivaren.

Då sänder Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut med de nya uppgifterna. Beskattningen slutförs flexibelt, det vill säga vid olika tidpunkter för olika kunder. Alla får sina beskattningsbeslut senast före utgången av oktober.

Största delen av de kunder som får skatteåterbäring får pengarna på sitt konto i augusti eller september. De vanligaste förfallodagarna för kvarskatt infaller också i augusti eller september.  De egna utsatta dagarna visas alltid i MinSkatt.

Fem tips för att deklarera

 1. Ta färdigt fram de dokument som behövs, såsom lönebesked och verifikationer på det arbete som du har låtit utföra och som berättigar till hushållsavdrag. Bifoga inte verifikationer till skattedeklarationen men bevara dem.
 2. Om du har resekostnader som du inte har lämnat uppgifter om för skattekortet ska du beräkna färdigt längden av den resa som gjorts under en dag, årskostnaderna i euro för resor med kollektivtrafikmedel eller antalet resdagar om du har använt din bil.
 3. Om du har hyresinkomster ska du ta färdigt fram alla de uppgifter som behövs. Observera att om du har flera uthyrda objekt ska uppgifterna om var och en av objekten anges separat.
  a) Namn och FO-nummer på bostagsaktiebolaget
  b) Uppgifter om hyresgästen
  c) Hyresinkomsten och avdragen från den
 4. Ange endast de uppgifter som det frågas om. Bifoga inte verifikat eller separata utredningar. Vid behov begär Skatteförvaltningen om mera uppgifter.
 5. Kontrollera att Skatteförvaltningen har ditt rätta kontonummer för utbetalningen av en eventuell skatteåterbäring. Du kan ange kontonumret i MinSkatt.

Mer information:

Kundanvisningen till den förhandsifyllda skattedeklarationen