Coronavirussituationen: I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden

Nyhet, 17.3.2020

Du kan sköta nästan alla skatteärenden i MinSkatt.

Privatperson, i MinSkatt kan du  

 • ansöka om skattekort och göra ett ändringsskattekort
 • kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen och komplettera den
 • lämna kontonummer
 • kontrollera beloppet på kvarskatt och skatteåterbäring, kontrollera betalningsuppgifter och betala kvarskatt
 • lämna en fastighetsskattedeklaration
 • lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt
 • sköta gåvoskatteärenden
 • deklarera och betala överlåtelseskatt
 • ansöka om förhandsavgöranden för inkomstskatt, skatter på eget initiativ och gåvoskatt
 • begära omprövning
 • svara på begäranden om utredning
 • be om råd angående skatteärenden.

Företagskunder, i MinSkatt kan du sköta följande ärenden:

 • Förskottsskatter − du kan 
  • ansöka om förskottsskatt, ändring av förskottsskatt eller tilläggsförskott
  • ansöka om ändring i skatteperioderna för förskottsskatt. 
 • Skattedeklaration, inkomstskatt − du kan
  • lämna en inkomstskattedeklaration 
  • ansöka om förlängd tid för att lämna skattedeklarationen
  • ansöka om dispens för avdrag av förluster.  
 •  Moms och övriga skatter på eget initiativ − du kan
  • lämna deklarationer för moms och övriga skatter som betalas på eget initiativ 
  • ansöka om skriftlig handledning i frågor som gäller moms 
  • ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land 
  • anmäla uppgifter om den särskilda ordningen för moms.
 • Postlådan − du kan
  • läsa brev och beslut som Skatteförvaltningen skickat 
  • svara på begäran om utredning
  • i sammandraget kontrollera skatteperiodens skatter, betalningar och återbäringar samt skattebetalningsläget vid utgången av perioden
  • be om råd angående skatteärenden (Meddelanden, Skicka meddelande).
 • Skattesituationen och transaktioner − du kan 
  • kontrollera beloppet på de skatter som förfaller till betalning på ingångssidan 
  • söka efter skatteperiodens uppgifter med transaktionssökningen (välj Alla händelser på ingångssidan). 
 • Betalningar − du kan
  • granska betalningskontaktuppgifter eller betala direkt 
  • granska uppgifter om hur betalningar och återbäringar har använts
  • lämna begäran om betalningsarrangemang. 
 • Övriga skatteärenden − du kan
  • lämna anmälan om byggande 
  • registrera skattenummer i skattenummerregistret 
  • beställa skatteskuldsintyg 
  • begära omprövning.

Bilskatt och punktskatt

Det är ännu inte möjligt att sköta ärenden som gäller bilskatt och punktskatt i MinSkatt. På skatt.fi kan du läsa mer om hur du elektroniskt kan sköta 

Anvisningar för MinSkatt

Använd dina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort, mobilcertifikat eller en Katso-kod för att identifiera dig i MinSkatt. En annan person eller ett företag kan sköta ärenden på dina vägnar om du har tillåtit det med hjälp av en Suomi.fi-fullmakt eller Katso-auktorisering. 
 
För tillfället är användningen av MinSkatt inte möjlig för 

 • utländska personer och företag som inte har tillgång till finländska identifieringsmetoder
 • dödsbon som inte har FO-nummer.

Ytterligare information om skatt.fi:

Coronavirussituationen

Följ upp vår information som uppdateras.