Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Coronavirussituationen: Företag kan ansöka om att få mervärdesskatterna tillbaka och betala dem senare

Nyhet, 20.5.2020

Ett företag kan begära om återbetalning av den moms de betalat i januari, februari och mars 2020 genom att begära betalningsarrangemang. Företaget betalar den återbetalade momsen senare tillbaka till Skatteförvaltningen genom betalningsarrangemanget. Man kan begära betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 26.5.

Skatterna ska betalas tillbaka senare genom betalningsarrangemanget

  • Du kan genom betalningsarrangemang begära återbetalning av den moms som ditt företag betalat med förfallodag i januari, februari och mars 2020.
  • Det är lättast att göra begäran om betalningsarrangemang och begäran om återbetalning av moms i MinSkatt från och med 26.5. Från och med 26.5 kan begäran också göras per telefon i Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning).
  • Det är fråga om ett lån, alltså företaget får inte permanent behålla de återbetalda inbetalningarna. Inom ramen för betalningsarrangemanget förbinder sig företaget att senare betala momsen tillbaka till Skatteförvaltningen. I betalningsarrangemanget beräknas en dröjsmålsränta enligt 3 procent på skatterna från och med den ursprungliga förfallodagen.
  • Om företaget har begärt om betalningsarrangemang redan tidigare och du nu vill komplettera det med begäran om återbetalning av moms ska du göra en ny begäran om betalningsarrangemang senast 15.6.2020.

En godkänd begäran om betalningsarrangemang påverkar också användningen av dina skatteåterbäringar

Om din begäran om betalningsarrangemang godkänns använder Skatteförvaltningen inte skatteåterbäringar till att betala skatter som ingår i betalningsarrangemanget utan återbäringarna betalas i regel ut till ditt företag. Förfarandet gäller automatiskt de skatteåterbäringar som du får från och med datumet för godkännande till och med utgången av året.

Genom att begära betalningsarrangemang kan du också begära att användningen av dina skatteåterbäringar för april, maj och juni till att betala skatter upphävs. Dessa skatter blir då obetalda och läggs till betalningsarrangemanget. Dröjsmålsränta ackumuleras på dem från och med den ursprungliga förfallodagen.

Behandlingen av betalningsarrangemang börjar i juni

Den lägre dröjsmålsräntan än normalt vid betalningsarrangemang kräver en tillfällig lagändring. Enligt nuvarande uppgifter träder lagen i kraft i juni.

När din begäran om betalningsarrangemang har behandlats får du besked om huruvida begäran godkänts. Om du begärde återbetalning av momsen återbetalas skatterna till dig ungefär inom en vecka från datumet för godkännande. Om du begärde att användningen av skatteåterbäringarna upphävs betalas återbäringarna enligt samma tidtabell.

Om villkoren för godkännande av begäran om betalningsarrangemang och återbetalningsbegäranden i den finns det mer information på skatt.fi: Du kan ansöka om betalningsarrangemang med lättade villkor för ditt företag.

Mer information: