Arbetstagare kan i beskattningen dra av kostnader för ansiktsmasker

Nyhet, 20.8.2020

Skatteförvaltningen har i augusti fått rätt många frågor om huruvida löntagare i beskattningen kan dra av kostnader för ansiktsmasker. Arbetstagare kan i beskattningen dra av kostnader för ansiktsmasker. De som använder masker i sitt arbete gör avdraget som utgifter för förvärvande av inkomst. De som använder kollektivtrafikmedel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kan dra av kostnader för ansiktsmasker som resekostnader från och med 13.8.

Den 13 augusti publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL en rekommendation där man uppmanade att använda ansiktsmasker i kollektivtrafiken. Samtidigt blev det också nödvändigt att på nytt granska det som gäller ansiktsmasker i beskattningen.
- Skatteförvaltningen förhåller sig allvarligt till rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd och vill snabbt skapa riktlinjer för skattebehandlingen av ansiktsmasker. Vi vill stödja ansvarsfullt agerande i coronavirussituationen även med beskattningens medel, säger ledande skattesakkunnig Tero Määttä från Skatteförvaltningen.

De som använder ansiktsmask i arbetet: självköpta masken är en kostnad för inkomstens förvärvande av inkomst

- En arbetsgivare kan skattefritt ge sina arbetstagare ansiktsmasker. Med tanke på skattefriheten spelar det ingen roll om arbetstagaren använder en mask i arbetet eller på resan till arbetet.
- Om en ansiktsmask behövs i arbetet och arbetstagaren anskaffar masken själv, kan arbetstagaren dra av kostnaderna i beskattningen som kostnader för förvärvande av inkomst. Varje löntagare beviljas automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst. Om dina kostnader för förvärvande av inkomst överstiger 750 euro under året, ska du i beskattningen ange alla utgifter för förvärvande av inkomst. Om dina utgifter för förvärvande av inkomst understiger 750 euro behöver du inte ange kostnaderna.

Resor mellan hemmet och arbetsplatsen: ansiktsmasken är en resekostnad

- Skatteförvaltningen har slagit fast att man kan dra av två euro per varje sådan dag då arbetstagaren åkt resan mellan hemmet och arbetsplatsen med kollektivtrafik och använt en ansiktsmask som hen själv köpt. Ingen separat redogörelse behövs för avdragen på två euro.
- Man kan endast dra av kostnader för de resor mellan hemmet och arbetsplatsen som man gjort efter att Institutet för hälsa och välfärd gav rekommendationen 13.8.2020.
- Självrisken för resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen är 750 euro. Om kostnaderna för dina resor mellan hemmet och arbetsplatsen överstiger 750 euro i år ska du ange alla kostnader i beskattningen. Dra inte själv av självriskandelen.

Mer information:

skatt.fi/corona

Lontaktuppgifter för massmedier:
Skatteförvaltningens telefonservice för media, tfn 029 512 5203

Sidan har senast uppdaterats 20.8.2020