Arbetsgivare: anmälningar om löneuppgifter för 2019 behandlas inte på Skatteförvaltningen 18.3–6.4

Nyhet, 10.3.2020

Korrigeringar i anmälningar till inkomstregistret för 2019 ska lämnas senast 16.3, så att de korrigerade uppgifterna hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna för privatpersoner.

Eftersom de förhandsifyllda skattedeklarationerna börjar skapas efter detta behandlas inte de till inkomstregistret lämnade anmälningarna om löneuppgifter, korrigeringarna och makuleringarna som gäller 2019 på Skatteförvaltningen 18.3–6.4. De uppgifter som lämnats under denna period visas bland arbetsgivarskyldigheter i MinSkatt först 7.4. Som inlämningsdag för anmälan registreras dock den dag då anmälan lämnats till inkomstregistret.

Avbrottet påverkar inte de anmälningar som gäller 2020.

Läs mera: Arbetsgivare: agera nu om det finns något i inkomstregisteruppgifterna som behöver korrigeras