Anvisningen om dividendtagarens självdeklaration har publicerats

Nyhet, 9.10.2020

Skatteförvaltningen har publicerat den detaljerade anvisningen Innehåll, giltighet och tillförlitlighetens verifiering av dividendtagarens självdeklaration. Anvisningen är avsedd för registrerade förvarare, men offentligt noterade bolag som betalar ut dividend kan också tillämpa anvisningen.

I anvisningen behandlas dividendtagarens självdeklaration i enlighet med beslutet som Skatteförvaltningen publicerade den 14 september 2020. Med hjälp av självdeklarationerna kan registrerade förvarare eller utbetalare utreda om mottagare av dividend av förvaltarregistrerade aktier har rätt till skatteavtalsförmåner. I anvisningen behandlas deklarationens innehåll och giltighet samt förfarandet genom vilket registrerade förvarare eller utbetalare verifierar att en deklaration är tillförlitlig.

Ytterligare information: