Använd CSV-filer för att begära och ge flera Suomi.fi-fullmakter samtidigt

Nyhet, 8.10.2020

Bokföringsbyråer och andra aktörer som sköter skatteärenden för ett stort antal kunder elektroniskt kan nu lättare än tidigare övergå från Katso-auktorisering till Suomi.fi-fullmakter.

I fullmaktstjänsten på Suomi.fi kan du med hjälp av en CSV-fil både begära fullmakter och ge fullmakter till flera kunder på en gång. En fil kan innehålla uppgifter om hundratals kunder. Innan du laddar upp en CSV-fil är det bra om du läser anvisningarna noggrant så att du vet att innehållet i filen och formatet säkert är korrekta och att filen uppfyller de tekniska kraven. Till exempel måste uppgifterna anges i en viss ordning i kolumnerna.

Förutom att använda CSV-filer kan du i fullmaktstjänsten på Suomi.fi nu också samtidigt godkänna flera begäranden om fullmakt. Det är också möjligt att på en gång godkänna begäranden om fullmakt som kommit från flera olika parter.

Det lönar sig att ta i bruk Suomi.fi-fullmakter så snart som möjligt eftersom användningen av Katso-auktorisering upphör 31.12.2020.

Ytterligare information