Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Ansökning om registrering i förvararregistret har börjat

Nyhet, 1.7.2020

Ett företag som bedriver förvaringsverksamhet av värdepapper kan fr.o.m. 1.7.2020 ansöka om registrering i det nya förvararregistret (Register of Authorised Intermediaries). Registreringen träder i kraft i januari 2021.

Förvararregistret är en del av den ändring i källskattelagen som fr.o.m. 1.1.2021 ändrar beskattningsförfarandet för dividender som betalats på basis av förvaltarregistrerade aktier. Det är inte obligatoriskt att registrera sig i förvararregistret men det ger vissa fördelar, som beviljande av skatteavtalsförmåner till förvararens kunder på betalningstidpunkten.

Förvararregistret är i enlighet med OECD:s TRACE-modell (Treaty Relief and Compliance Enhancement) och det ersätter det nuvarande registret över utländska förmögenhetsförvaltare. Registret över utländska förmögenhetsförvaltare upphör i slutet av år 2020 och de i registret antecknade aktörerna kan ansöka om registrering i det nya förvararregistret om de vill.

Anvisningen om den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar har publicerats

Skatteförvaltningen har publicerat den detaljerade anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar. Anvisningen är avsedd för finländska och utländska förvarare. Anvisningen beskriver förutsättningarna för registrering, registreringsförfarandet samt de skyldigheter, skatteansvar och andra rättsverkningar som registreringen medför.

Mera information om registreringen och ansökningsblanketterna: