Ändringar i grunden för dagpenningspremien och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Nyhet, 9.1.2020

Sjukförsäkringslagen och lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift har ändrats. De nya lagarna tillämpas på sjukförsäkringens dagpenningspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift vilka grundar sig på de löner eller fastställda företagarinkomster som betalas ut 2020 och därefter.

I fortsättningen påförs sjukförsäkringens dagpenningspremie i regel utifrån den försäkrades skattepliktiga löneinkomst och företagarinkomst. Grunden för företagarens dagpenningspremie är endast den fastställda FÖPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten beträffande företagarinkomster. Om företagaren har inkomster av företagsverksamheten men inte har tecknat en FÖPL- eller LFÖPL-försäkring, har hen inte sådan företagarinkomst som utgör grunden för dagpenningspremien.

Ändringen anknyter till ändringen i sjukförsäkringslagen enligt vilken grunden för dagpenningsförmånen i fortsättningen endast kan utgöras av fastställd FÖPL- eller LFöPL-arbetsinkomst. Av denna orsak betalas inte heller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på företagarens lön om företagaren inte har FÖPL- och LFöPL-arbetsinkomst som utgör grunden för dagpenningsförmån. Arbetsgivaren är alltså inte skyldig att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på sådan lön som betalas för utfört arbete till en företagare eller en jordbruksföretagare om hen inte är försäkringsskyldig enligt FöPL eller LFÖPL. Om företagaren eller jordbruksföretagaren är försäkringsskyldig och dagpenningsförmånen påförs enlig fastställd FÖPL- eller LFöPL-arbetsinkomst, ska arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas på de löner som eventuellt tagits ut från företaget eller de löner som ett faktureringsföretag betalat.