Momsdeklareringen utvecklas − delta i utvecklingen av momsdeklarationen

Nyhet, 4.10.2019

Skatteförvaltningen fortsätter med att utveckla momsdeklareringen. Målet är en heltäckande reform av datainnehållet i momsdeklarationen och att utnyttja de elektroniska ekonomidata som bildas i företagens verksamhet effektivare än nu. Skatteförvaltningen har beslutat att uppdatera den nuvarande momsdeklarationen.

Ny momsdeklaration i bruk 2022
Den nya deklarationen är mer balanserad och logisk än den nuvarande. Deklarationens innehåll preciseras speciellt beträffande momsbeskattningens specialfrågor. Med hjälp av reformen kan vi minska på antalet tilläggsutredningar som begärs av kunderna.

Utkastet till en ny deklaration har planerats tillsammans med kunderna och intressentgrupperna under våren 2019. Målet med det samarbete som fortfarande fortsätter är att säkerställa att den administrativa bördan för deklaranterna inte växer på grund av de planerade ändringarna. Målsättningen är att i december 2019 fatta ett beslut om datainnehållet i momsdeklarationen utgående från det deklarationsutkast som nu presenteras.

Vi fattar beslut om att utvidga momsrapporteringen att omfatta faktura- och kvittodata följande gång under våren 2020.

Vi diskuterar datainnehållen under ett kundevenemang
På torsdagen den 24 oktober kl. 13–15.30 arrangerar vi ett kundevenemang för små och medelstora företag samt bokföringsbyråer. Under evenemanget diskuteras det föreslagna datainnehållet i momsdeklarationen. Du kan delta i evenemanget genom att komma på plats till Skattehuset i Vallgård i Helsingfors eller via Skype.

Du kan anmäla dig till evenemanget till och med 21.10.2019.

Evenemangets material publiceras efteråt på skatt.fi på sidan som handlar om framtiden för momsrapporteringen https://www.vero.fi/alv-raportoinnin-tulevaisuus (Framtiden för momsrapporteringen).Den nya momsdeklarationen sänds i början av oktober på extern remiss enligt Skatteförvaltningens normala remissförfarande.