Tjänsterna som försäkringsmäklare utför är delvis momsfria

Nyhet, 5.8.2019

Skatteförvaltningen har under det gångna året fäst uppmärksamhet vid momsbeskattningen av de tjänster som försäkringsmäklare utför. Försäkringsmäklarna utför för försäkringstagarna exempelvis tjänster som anknyter till skötsel av försäkringar och till konkurrensutsättning av försäkringarna.

Vid momsbeskattningen av de tjänster som försäkringsmäklarna utför är det tjänsternas innehåll som är det avgörande. Tjänsten kan således inte vara momsfri endast på basis av att den utförs av en försäkringsmäklare.

De konkurrensutsättningstjänster och tjänster i anknytning till dem som försäkringsmäklare utför är enligt Skatteförvaltningen momsfria tjänster. Övriga tjänster som försäkringsmäklare utför, såsom tjänster som anknyter till skötsel av försäkringar, är däremot momspliktiga tjänster.

Till helheten att sköta försäkringar kan i liten omfattning ingå tjänster som hänför sig till konkurrensutsättning av försäkringar. Tjänster som hänför sig till konkurrensutsättning av försäkringar behöver i detta fall inte särskiljas till separata tjänster, utan tjänstehelheten kan behandlas som en enda momspliktig tjänstehelhet. När tjänsterna som gäller konkurrensutsättning av försäkringar bildar en separat tjänstehelhet ska försäkringarnas konkurrensutsättningstjänst behandlas som en momsfri tjänst.

Försäkringsmäklarna kan vid behov be om skriftlig handledning eller ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen för att garantera den riktiga momsbehandlingen av sina tjänster.