Skattetagarna har mottagit mindre i förskottsinnehållningar än vad som prognostiserats

Nyhet, 16.9.2019

Det har till Skatteförvaltningen influtit mindre i förskottsinnehållningar som tagits ut av privatpersoner i år än beräknat. Därför har även de till skattetagarna redovisade beloppen av förskottsinnehållningarna varit mindre än det prognostiserats.

Underskottet i de redovisade förskottsinnehållningarna i proportion till prognoserna var i augusti 600–700 miljoner euro beroende på vilken prognos det är fråga om.

Det mindre intaget av förskottsinnehållning  har i allmänhet antagits bero på det nya deklarations- och anmälningssättet samt på att inkomstregistret tagits i bruk vid ingången av 2019.

Även om problemen med anmälningar i samband med att inkomstregistret tagits i bruk har lett till att förskottsinnehållning influtit långsammare än i fjol, förklarar inkomstregistrets ibruktagning för tillfället endast en sjättedel av det mindre intaget av förskottsinnehållningar. 

Situationen kommer att jämnas ut

Den viktigaste orsaken till att intaget av förskottsinnehållningar i början av året varit mindre än i prognoserna anknyter till de ändringar i förskottsinnehållningsförfarandet som trätt i kraft vid ingången av 2019.

Det sammanlagda intaget av privatpersonernas inkomstskatter för skatteår 2019 och således också beloppen som redovisas till skattetagarna kommer dock förmodligen inte bli mindre än prognostiserats. Ändringarna i förskottsuppbördsförfarandet samt svårigheterna med att lämna uppgifter till inkomstregistret påverkar tidtabellen för intaget av skatter som tas ut för skatteåret 2019.

Vi förväntar oss dock att förskottsinnehållningarna återställs i redovisningarna till skattetagarna mot slutet av 2019 och under 2020 och senast i samband med att skatteåterbäringarna och kvarskatterna förfallit till betalning efter att beskattningen för skatteår 2019 har verkställts.

Prognoserna preciseras

I och med att inkomstregistret tagits i bruk får Skatteförvaltningen exaktare uppgifter än tidigare om hur privatpersonernas inkomster och de uttagna förskottsinnehållningarna utvecklas och fördelas under skatteåret. Med hjälp av dessa uppgifter kan intaget av förskottsinnehållningar under kommande år följas upp och beräknas noggrannare än förut.

När även de sista utmaningarna med inkomstregistret är över och anmälningsförfarandena stabiliseras får vi också bättre förutsägbara skattetagarredovisningar som är allt mer i realtid.

--

Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura skickade 9.9.2019 ett brev till skattetagarna, såsom kommuner och FPA. I brevet beskriver vi läget med privatpersoners inkomstskatter som ska redovisas till skattetagarna.

Läs brevet (pdf)