Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 59 334 miljoner euro i januari-oktober 2019

Nyhet, 11.11.2019

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 59 334 miljoner euro i januari-oktober 2019. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.  

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt 25 679 miljoner euro, som var 2 020 miljoner mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 24 340 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 41 miljoner euro (+0,2 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt  5 141 miljoner euro (+10,2%).

Momsintaget i januari-oktober var sammanlagt 15 744 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 6 143 miljoner euro.