Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 53 009 miljoner euro i januari-september 2019

Nyhet, 9.10.2019

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 53 009 miljoner euro i januari-september 2019. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 23 023 miljoner euro, som var 2 042 miljoner mera än året innan. Av beloppet utgjorde 21 913 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 76 miljoner euro (-0,3 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 4 685 miljoner euro (+8,2%).

Momsintaget i januari-september var sammanlagt 14 204 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 5 657 miljoner euro.