Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 48 068 miljoner euro i januari-augusti 2019

Nyhet, 10.9.2019

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 48 068 miljoner euro i januari-augusti 2019. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 21 678 miljoner euro, som var 894 miljoner mera än året innan. Av beloppet utgjorde 19 556 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 118 miljoner euro (-0,6 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 4 275 miljoner euro (+8,3%).

Momsintaget i januari-augusti var sammanlagt 12 768 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 5 155 miljoner euro.