Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 36 752 miljoner euro i januari-juni 2019

Nyhet, 9.7.2019

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 36 752 miljoner euro i januari-juni 2019. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 16 917 miljoner euro, som var 2 miljoner mera än året innan. Av beloppet utgjorde 14 317 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 128 miljoner euro (-0,9 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 3 302 miljoner euro (+5,3%).

Momsintaget i januari-juni var sammanlagt 9 411 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 3 778 miljoner euro.