Skatteförvaltningens felaktiga brev berodde på problem med utskrifterna - uppgifterna i beskattningssystemet och i MinSkatt är korrekta

Nyhet, 9.8.2019

Enligt nuvarande uppgifter har det postats 27 000 felaktiga brev av vilka 16 800 är beskattningsbeslut. Skatteförvaltningen tar senare kontakt med alla de kunder som felet gäller.

De felaktiga breven är daterade 6.8 och de har börjat komma fram till kunderna per post från och med 8.8.

Skatteförvaltningen avbröt utskriften av breven genast när felet uppdagades. Brev som postats före 6.8 har inte innehållit utskriftsfel och därmed har exempelvis de skatteåterbäringar som betalats ut i augusti och kvarskatterna varit rätt i de brev som kunderna fått.

Felet berodde på ett tekniskt problem i det utskriftssystem som Skatteförvaltningen använder.

– Det utskriftssystem som vi använder hade överraskande blandat ihop uppgifter från olika brev. Orsaken till felet är ännu okänt. Beskattningsbesluten kan ha innehållit uppgifter om en annan kund, till exempel uppgifter om beskattningen eller om makar. Även uppgifter om företags- och privatpersoner har blandats ihop i utskriftsfasen, säger utvecklings- och informationsförvaltningsdirektör Jarkko Levasma vid Skatteförvaltningen.

– Problemet förekom uttryckligen i utskriftsfasen. Uppgifterna är rätt i beskattningssystemet och i MinSkatt. Beskattningsbesluten är korrekta i MinSkatt där de finns som PDF-filer.

Skatteförvaltningen skickar ett brev till alla de kunder vilka felet har berört eller vilkas uppgifter har hamnat på de felaktiga breven. Skatteförvaltningen skickar även ett nytt beslut, till exempel ett beskattningsbeslut eller ett skattekort, till de kunder som har fått ett felaktigt brev.  

– Kunderna behöver alltså inte själv ta kontakt utan de kan i lugn och ro vänta på ett nytt brev av Skatteförvaltningen.

Eftersom uppgifterna är rätt i beskattningssystemet leder de felaktiga breven inte till ekonomiska påföljder för kunderna. Det felaktig beskattningsbeslutet får förstöras.

–  Överlag är det fråga om ett allvarligt fel som vi verkligen beklagar. Vi har lämnat en behörig redogörelse för detta till dataombudsmannen, säger Jarkko Levasma.