Skatteförvaltningen postar brev igen

Nyhet, 15.8.2019

Skatteförvaltningen postade inga brev under perioden 8–13.8 eftersom en del av breven daterade 6.8 innehöll felaktiga uppgifter. Felet har nu utretts och problemet åtgärdats och vi börjar posta brev igen denna vecka.

Vi skickar nya brev till alla dem som har fått 6.8 daterade brev från Skatteförvaltningen. Dessutom får en del av kunderna nu för första gången ett 6.8. daterat brev med korrekt innehåll.

Brev som inte var daterade 6.8 innehåller inte några fel. Också i MinSkatt är alla breven till innehållet korrekta.

En del av de felaktiga breven innehöll uppgifter om andra kunder. Skatteförvaltningen går som bäst igenom de felaktiga breven för att hitta de identifierbara uppgifter som gäller en annan kund. Att beskattningsuppgifter sprids genom de felaktiga breven är en personuppgiftsincident och vi har lämnat en anmälan till dataombudsmannen med anledning av detta. Skatteförvaltningen kommer även att senare kontakta de kunder som personuppgiftsincidenten gäller.