Skatteförvaltningen har gjort upp etiska principer för användningen av artificiell intelligens

Nyhet, 16.4.2019

Principerna vägleder Skatteförvaltningen att använda artificiell intelligens på ett ansvarsfullt och förtroendeskapande sätt.

Artificiell intelligens (AI) används mer och mer på alla samhällsområden, även inom beskattningen.

– Genom att utnyttja AI kan vi bli effektivare och erbjuda kunderna bättre service, säger Mikko Laakso som leder Skatteförvaltningens utvecklingsarbete inom AI.

Användningen av AI är dock förknippad med ett nytt slags etiska frågor som gäller exempelvis insyn i besluten och kvaliteten på använda data.

– De största utmaningarna i samband med AI är inte nödvändigtvis tekniska utan etiska. Även om något är tekniskt möjligt och kanske effektivast med tanke på verksamheten, är det då också etiskt att göra så? För att besvara dessa frågor har vi gjort upp etiska principer för användningen av AI vid Skatteförvaltningen, fortsätter Laakso.

Principerna ska införlivas i allt vårt arbete där vi utvecklar och utnyttjar AI-lösningar.

– Om det i utvecklingsarbetet framgår att någon komponent inte är förenlig med principerna, då är det bara att gå tillbaka till planeringsbordet. Exempelvis får datasekretessen och kundernas dataskydd aldrig äventyras, konstaterar Laakso.

Bekanta dig med principerna: Skatteförvaltningens etiska principer för artificiell intelligens