Skatteförvaltningen har e-tjänsten Katso i bruk ännu 2020

Nyhet, 11.6.2019

Katso-autentiseringen och Katso-behörigheterna kan användas i Skatteförvaltningens e-tjänster under 2020. Nedkörningen av Katso-tjänsten förflyttas alltså framåt från den tidigare meddelade tidpunkten i slutet av 2019. Katso-behörigheter och Katso-koder som beviljats tidigare i tjänsten Katso är i bruk ännu under 2020.

Alla kundgrupper kan inte ännu ge fullmakter som självbetjäning via e-tjänsten Suomi.fi. Sådana kundgrupper är exempelvis offentliga organisationer, föreningar samt utländska företag och privatpersoner. Kundgrupperna övergår som självbetjäning stegvis från användningen av Katso till Suomi.fi-fullmakter under åren 2019 och 2020. I undantagsfall kan Skatteförvaltningen överföra fullmakten på kundens fullmaktsansökan. Skatteförvaltningen meddelar inom den närmaste framtiden närmare om övergången av de olika kundgrupperna.

Nästan alla kundgrupper som redan är registrerade i Företags- och organisationsdatasystemet eller i handelsregistret kan redan nu sköta skatteärenden med Suomi.fi-fullmakter. Skatteförvaltningen rekommenderar att Suomi.fi-fullmakterna tas i bruk. Det lönar sig inte längre för exempelvis en ny företagare att ta i bruk Katso-koden. Däremot lönar det sig för företagaren att ge sin bokförare fullmakten Skatteärenden med hjälp av vilken bokföraren kan sköta ärenden i MinSkatt. Fullmakten kan ges i e-tjänsten Suomi.fi där användaren identifieras exempelvis med egna bankkoder.

Det finns för tillfället två Suomi.fi-fullmakter för skatteärenden: fullmakterna skatteärenden och deklarering. Inkomstregistret har separata fullmakter.

Privatpersoner kan ta Suomi.fi-fullmakter i bruk om de så önskar

I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner ge fullmakt till en annan person eller ett företag för att sköta skatteärenden för sin räkning. Man kan automatiskt sköta sitt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt.

Suomi.fi-fullmakterna utvecklas fortlöpande. En tjänstemannafunktion är på kommande till tjänsten. Funktionen gör det möjligt att bland annat ge en elektronisk fullmakt och sköta ärenden för sådana personer eller instanser för vilka det för tillfället inte är möjligt. Efter lagändringen kan exempelvis personer som inte har medel för att identifiera sig elektroniskt ge fullmakt till en annan person eller ett företag för att sköta skatteärenden för sin räkning.

Mer information om Suomi.fi-fullmakterna i Skatteförvaltningens e-tjänster:

Om andra myndigheters e-tjänster och övergången från e-tjänsten Katso till Suomi.fi kan du läsa på webbplatsen för respektive myndighet.