Ska du betala kvarskatt 1.11? Hämta betalningsuppgifterna i MinSkatt före serviceavbrottet

Nyhet, 30.10.2019

Under serviceavbrottet kan du inte betala skatterna eller kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt.

MinSkatt och många andra av Skatteförvaltningens e-tjänster stängs på fredag 1.11 kl. 15.30 på grund av ett serviceavbrott. Avbrottet upphör 8.11 kl. 9. Under avbrottet kan du inte betala skatter i MinSkatt eller kontrollera sådana uppgifter som behövs för betalning av skatter, exempelvis referensnummer eller Skatteförvaltningens kontonummer. Under avbrottet får du inte heller betalningsuppgifterna genom att ringa Skatteförvaltningens servicenummer eller besöka en skattebyrå.

Om du har kvarskatt med förfallodagen 1.11, ska du hämta betalningsuppgifterna i MinSkatt och spara dem före serviceavbrottet eller tidsinställa din betalning på förhand i din nätbank.

Betalningsuppgifterna finns också på beskattningsbeslutet på papper. Betala skatten exempelvis i din nätbank. Om den andra raten av din kvarskatt förfaller till betalning 1.11, kan du betala den med betalningsuppgifterna för den första raten. Du hittar de här betalningsuppgifterna exempelvis i din nätbank.

Om du använder elektroniska Suomi.fi-meddelanden och inte har hämtat betalningsuppgifterna i MinSkatt och sparat dem i förväg, får du inte fram uppgifterna i MinSkatt under serviceavbrottet. Under avbrottet kan du inte heller få betalningsuppgifterna på Skatteförvaltningens servicenummer eller på skattebyråerna.

Om du inte hittar betalningsuppgifterna, ska du betala skatten genast 8.11 när serviceavbrottet har upphört. Observera att om skatten betalas för sent tillkommer dröjsmålsränta som börjar löpa från och med 2.11. Dröjsmålsräntans belopp kan beräknas exempelvis med ränteräknaren (skatt.fi/ränteräknare). Dröjsmålsräntan läggs till skattebeloppet och betalas tillsammans med den ursprungliga skatten. Läs mer: Vad händer om jag inte kan betala kvarskatten i tid?

Ytterligare information: