Serviceavbrott 1–8.11 – fler skatteslag till MinSkatt

Nyhet, 28.10.2019

Skatteförvaltningens tjänster har ett avbrott på grund av att datasystemet uppdateras mellan 1.11 och 8.11 kl. 9. Det går inte att sköta skatteärenden i MinSkatt under den tiden. Skatteärenden kan inte heller skötas på skattebyråerna eller servicenumren 4–6.11 då kundtjänsten endast erbjuder allmän rådgivning.

Serviceavbrottet beror på att e-tjänsten MinSkatt och beskattningsprogramvaran bakom den utvidgas. Efter avbrottet kan man ta hand om nästan alla skatteärenden i MinSkatt.

− Efter avbrottet kan man också sköta ärenden som anknyter till överlåtelseskatt och lämna anmälningar om byggande i MinSkatt. Från och med mars nästa år finns också alla fastighetsskatteärenden i MinSkatt. Vi utvidgar också våra befintliga tjänster. Exempelvis kommer inkomstregisteruppgifterna att visas i MinSkatt efter avbrottet, säger Tiina Miettinen, projektchef för Valmis-projektet.

Skatteförvaltningen utvidgar MinSkatt nu för fjärde året i rad. Efter det är vi inne på slutrakan för att övergå från cirka 70 separata beskattningsprogram till ett enda.

− Det som tar mest tid när man utvidgar ett datasystem är överföringen av data från det gamla systemet till det nya och att säkerställa överföringen. Bara inom överlåtelse- och fastighetsbeskattningen handlar det om stora datamängder som ska överföras. Inalles överförs cirka 511 miljoner transaktioner från de gamla systemen, upplyser Miettinen när hon beskriver storleksklassen.

Serviceavbrottet är så pass långt som en vecka också av den anledningen att beskattningen inte får äventyras i något skede. Riktigheten av de överförda uppgifterna kontrolleras noggrant i de olika skedena av konverteringen.

Ett avbrott i början av månaden orsakar så lite olägenhet som möjligt

Serviceavbrottet har förlagts till början av november för att det ska medföra så lite besvär som möjligt för största delen av våra kunder. En senare tidpunkt i november hade inneburit utmaningar bland annat med att leverera skattekorten för 2020 till kunderna.

− Början av månaden är en väl avvägd tidpunkt också med tanke på att det överförs stora mängder data och medel via Skatteförvaltningen till andra parter i slutet av månaden, fortsätter Miettinen.

Serviceavbrottet börjar på fredag 1.11 kl. 15.30, och efter det går det inte att logga in i MinSkatt. Avbrottet upphör på fredag 8.11. kl. 9, då MinSkatt igen är tillgänglig.