Så här påverkar poststrejken företagskunderna - breven visas i MinSkatt

Nyhet, 12.11.2019

Poststrejken som började på måndag 11.11 fördröjer leveransen av de brev från Skatteförvaltningen som posten delar ut till kunderna. Vid tiden för strejken skickar Skatteförvaltningen exempelvis beskattningsbeslut, beslut om omprövning av beskattningen samt utredningsbegäranden och hörandebrev. Breven från Skatteförvaltningen visas dock i MinSkatt. I tjänsten kan man också exempelvis svara på begäranden om utredning.

Beskattningsbeslut och begäranden om utredning har skickats till företagskunderna. På grund av poststrejken blir svarstiden eventuellt för kort eller svaret kommer inte fram till Skatteförvaltningen i tid. Kontrollera tidsfristen för att söka ändring eller för att lämna utredning i brevet eller i de anvisningar för ändringssökande som bifogats till brevet. Skatteförvaltningens beslut och övriga brev visas också i MinSkatt.

Företagen och de ombud för företagen som har fullmakt att sköta skatteärenden, till exempel bokförare, kan beställa meddelanden till e-posten för att få besked när det finns ett nytt brev eller annan viktig information i MinSkatt. Meddelandena beställs till e-posten via den personliga användarprofilen i MinSkatt. Privatpersoner kan inte beställa e-postmeddelanden via MinSkatt men alternativet är att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Om tidsfristen på grund av strejken riskerar att passera, ska du besvara en begäran om utredning eller ett hörandebrev i MinSkatt eller i ditt ändringsyrkande redogöra för vilket datum du de facto fick beslutet. Observera också att post som postats i tid inte nödvändigtvis kommer fram till Skatteförvaltningen inom den utsatta tiden på grund av strejken. Skatteförvaltningen uppmanar att följa MinSkatt och vid behov besvara begäranden eller yrka på ändringar via MinSkatt.

Även besvär till en förvaltningsdomstol över skatterättelsenämndens beslut ska anföras inom den besvärstid som anges på beslutet. Skatteförvaltningen rekommenderar att kunderna använder förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst för att lämna in besvär under strejken.

Vanliga frågor

 

Skatteförvaltningens handläggare ringer dig när beslutet är färdigt. Ett beslut som innehåller så kallade känsliga uppgifter kan du vid behov hämta från närmaste skattebyrå. Du kan komma överens med handläggaren om leveranssättet för ett insiderförhandsavgörande.

Under strejken lönar det sig att lämna anmälan om ibruktagande och bilskattedeklarationen via e-tjänsterna. Pappersblanketterna är bäst att lämna in direkt på närmaste kundtjänst.

Om du har lämnat bilskattedeklarationen elektroniskt får du också bilskattebeslutet elektroniskt. Om du har lämnat bilskattedeklarationen på papper kontaktar handläggaren dig när handläggningen framskrider.

Det lönar sig för dig att lämna en begäran om omprövning av bilbeskattningen på papper direkt till den närmaste av Skatteförvaltningens kundtjänster.

Det lönar sig för dig att lämna bilbeskattningens ansökningar och anmälningar till den närmaste av Skatteförvaltningens kundtjänster.

Under strejken lönar det sig att lämna punktskattedeklarationen via e-tjänsten. Pappersblanketterna är bäst att lämna in direkt på närmaste kundtjänst.