Publiceringen av naturaförmånsbeslutet har rättats

Nyhet, 4.12.2019

Publiceringen av beslutet om naturaförmånerna för år 2020 i skatt.fi 29.11.2019 innehöll fel. Till publiceringen har i enlighet med beslutet rättats bland annat de postnummerområden som hör till Helsingfors (2 §), bilförmånsvärden (17 §) samt värdet på laddning av elbil (25 §), vilket saknades helt från den ursprungliga publiceringen. Den rättade versionen av beslutet publicerades redan samma dag som den ursprungliga felaktiga versionen. 


Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020