Poststrejken fördröjer också Skatteförvaltningens brev – i synnerhet nu lönar det sig att följa upp de egna skatterna i MinSkatt

Nyhet, 9.11.2019

Den pågående poststrejken fördröjer också leveransen av de brev från Skatteförvaltningen som posten delar ut till kunderna.

Vid tiden för strejken skickar Skatteförvaltningen framför allt ändringsskattekort och beslut om rättelse av beskattningen samt utredningsbegäranden och hörandebrev.

Använd e-tjänsterna under strejken och ta i bruk Suomi.fi-meddelanden

Utdelningen av brev från Skatteförvaltningen kan fördröjas en hel del på grund av strejken. För en del av kunderna kan detta innebära att tiden blir för knapp för att söka ändring eller lämna en utredning. Kontrollera tidsfristen för att söka ändring eller lämna utredning i de anvisningar för ändringssökande som bifogats till beslutet. Om tidsfristen på grund av strejken riskerar att passera, ska du i ditt ändringsyrkande redogöra för vilket datum du de facto fick beslutet. Observera också att post som postats i tid inte nödvändigtvis kommer fram till Skatteförvaltningen inom den utsatta tiden på grund av strejken. Därför uppmanar Skatteförvaltningen kunderna att i första hand lämna sina ändringsyrkanden i MinSkatt.

Även besvär till en förvaltningsdomstol över skatterättelsenämndens beslut ska anföras inom den besvärstid som anges på beslutet. Skatteförvaltningen rekommenderar att kunderna använder förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst för att lämna in besvär under strejken.

Skatteförvaltningen påminner om att skattekorten, besluten och breven trots strejken finns tillgängliga i MinSkatt så snart de har utfärdats. I MinSkatt kan du begära omprövning samt spara och skriva ut ett skattekort för din arbetsgivare. Om du aktiverar Suomi.fi-meddelanden, får du ett meddelande till e-posten alltid när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt. Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Skatteförvaltningen skickar dagligen cirka 15 000 brev, och av dem delar posten ut cirka 60 procent.

Vanliga frågor

Vi rekommenderar att du gör skattekortet i MinSkatt. Där kan du spara kortet, skriva ut det vid behov och ge det till din arbetsgivare. Här  hittar du skattekortsanvisningarna. Skattekortet kan också beräknas i telefontjänsten, och du kan sedan skriva ut det färdiga kortet i MinSkatt. Om du inte har möjlighet att ta en utskrift kan skattekortet skrivas ut i kundtjänsten på en skattebyrå.

E-posten är inte skyddad och därmed inte informationssäker. Därför tar vi inte emot eller sänder handlingar som innehåller personliga uppgifter per e-post.

Lämna utredningen så fort som möjligt och utred i den när du fick utredningsbegäran för kännedom.

Lämna i första hand utredningen i MinSkatt. Under strejken kan du även lämna ditt svar med alla handlingar till kundtjänsten på en skattebyrå under öppettiderna, eller om skattebyrån har en postlåda ute kan du lämna dina handlingar i den. Observera att handläggningstiderna kan vara längre under strejken. Det kan även ta längre tid för svaret att komma fram. Om du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett meddelande i din e-post när det finns ny information för dig i MinSkatt.

Vi rekommenderar att du gör överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt. Om du inte kan deklarera i MinSkatt lönar det sig för dig att lämna deklarationen med bilagor till skattebyrån. Observera att om du deklarerar eller betalar överlåtelseskatten för sent blir du tvungen att betala dröjsmålspåföljder. Läs mer här.

Det lönar sig att lämna bouppteckningen med bilagor i MinSkatt. Du kan också lämna bouppteckningen med bilagor till kundtjänsten på en skattebyrå. Observera att handlingarna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Det räcker inte med att du har skickat handlingarna med posten senast på den utsatta dagen.

Du får i regel uppgifter som gäller dig själv från kundtjänsten. Om det är fråga om sådana personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen och som kundrådgivare inte kan skriva ut kan du göra en begäran om att få del av de egna uppgifterna på en blankett som finns i skatt.fi.

Under strejken lönar det sig att lämna anmälan om ibruktagande och bilskattedeklarationen via e-tjänsterna. Pappersblanketterna är bäst att lämna in direkt på närmaste kundtjänst.

Om du har lämnat bilskattedeklarationen elektroniskt får du också bilskattebeslutet elektroniskt. Om du har lämnat bilskattedeklarationen på papper kontaktar handläggaren dig när handläggningen framskrider.

Det lönar sig för dig att lämna en begäran om omprövning av bilbeskattningen på papper direkt till den närmaste av Skatteförvaltningens kundtjänster.

Det lönar sig för dig att lämna bilbeskattningens ansökningar och anmälningar till den närmaste av Skatteförvaltningens kundtjänster.