Pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret från och med 2021

Nyhet, 5.6.2019

Sedan ingången av 2019 har arbetsgivare och övriga betalare varit förpliktade att anmäla uppgifterna om löner och andra förvärvsinkomster till inkomstregistret.

Avsikten var att pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret från och med 2020, men tidtabellen skjuts upp med ett år till början av 2021. Därför skjuts också de ändringar som Skatteförvaltningen planerat för årsanmälningarna om pensioner och förmåner upp med ett år.

Följande uppgifter anmäls ännu för 2020 fortsättningsvis med en årsanmälan till Skatteförvaltningen:

  • pensioner och förmåner till begränsat skattskyldiga
  • pensioner och förmåner samt retroaktiva pensioner
  • arbetslösas ersättningsdagar.

Uppgifterna om pensioner och förmåner betalade 2020 och om förskottsinnehållningar och uttagna källskatter på dem ska fortsättningsvis lämnas till Skatteförvaltningen exempelvis i MinSkatt. Förfallodagen bestäms enligt längden på skatteperioden. Läs mer om att lämna uppgifter om skatter på eget initiativ.