Momsdeklareringen utvecklas − målsättningen är en förhandsifylld skattedeklaration

Nyhet, 25.4.2019

Skatteförvaltningen utvecklar momsrapporteringen inom de närmaste åren. Målet är att utnyttja företagens elektroniska ekonomidata som skapas i samband med deras verksamhet och att trygga att momsintaget blir rätt. Detta kunde i framtiden t.o.m. möjliggöra en automatiserad  momsdeklaration.

Skatteförvaltningen vill främja automatiseringen av data och enkel deklarering. Skatteförvaltningen samarbetar med olika affärsverksamhetsplattformar för att beskattningen i så stor utsträckning som möjligt ska ske i realtid. Syftet är att förmedla företagens elektroniska ekonomidata direkt till Skatteförvaltningen utan att man behöver deklarera separat. Elektroniska ekonomidata skulle även erbjuda företag bättre möjligheter att följa upp sin egen ekonomi eller till och med automatisera sin ekonomiförvaltning.

”I momsbeskattningen betyder en beskattning allt mer i realtid att man utnyttjar elektroniska faktura- och kvittouppgifter i rapporteringen. Målsättningen är att majoriteten av uppgifterna i momsdeklarationen skulle kunna vara färdigt förhandsifyllda för kunden i framtiden”, säger övervakningschef Sanna Esterinen vid Skatteförvaltningen. Enligt henne blir målet verklighet så småningom när e-fakturor och -kvitton blir allt vanligare. Om lagstiftningen ändras så att e-kvitton och e-fakturor blir obligatoriska blir tillräcklig information möjlig för den förhandsifyllda momsdeklarationen. Ändringar i lagstiftningen skulle betyda att också kassasystemen ska kunna producera e-kvitton. 

Lagen om elektronisk fakturering (241/2019) som träder i kraft nästa år främjar företagens elektroniska fakturering. Enligt lagen kan både den offentliga förvaltningen och företagen kräva att få e-fakturor från sina handelspartners.  Skatteförvaltningen betraktar insamlingen av data om elektronisk fakturering mellan den offentliga förvaltningen och företagen som ett eventuellt första steg mot en utvidgning av informationsunderlaget. Därefter kan datainsamlingen utvidgas till att omfatta faktureringen mellan företag samt e-kvitton. Tillräckligt omfattande faktura- och kvittodata möjliggör på lång sikt att en förhandsifylld momsdeklaration kan tas i bruk.

”Momsdeklareringens framtid och möjligheter till fakturaspecifik rapportering har kartlagts tillsammans med intressentgrupper. Vi vill att intressentgruppssamarbetet fördjupas i fortsättningen och leder till att vi utvecklar tillsammans”, säger Juha Kartano, kundansvarig för ekonomiförvaltningsbranschen vid  Skatteförvaltningen.

Första utvecklingsresultatet: en förnyad momsdeklaration

Skatteförvaltningen har beslutat att uppdatera den nuvarande momsdeklarationen. På basis av kund- och intressentgruppssamarbetet som pågått under våren 2019 har man utformat ett utkast till en momsdeklaration som är mer balanserad och logisk än den nuvarande deklarationen. I praktiken har deklarationens datainnehåll preciserats i fråga om mervärdesbeskattningens specialfrågor. Dessa är bl.a. handel med länder utanför EU. Med hjälp av reformen kan vi minska antalet begäranden om tilläggsutredningar till kunder. Den nya deklarationen tas i bruk tidigast år 2022.

”Reformen av momsbeskattningen orsakar inte tilläggsrapportering för företag som huvudsakligen har verksamhet inom den allmänna skattesatsen. En stor del av de finländska företagen är sådana”, säger Sanna Esterinen.

Momsrapporteringen samt framför allt standardiseringen och ett allt allmännare ibruktagande av faktura- och kvittodata främjas i Teknologiindustrin rf:s projekt för främjandet av en realtidsekonomi (RTEco) och med det nordiska samarbetet Nordic Smart Goverment. Vi kommer också att aktivt lyssna på kundsynpunkter i fortsättningen. Vi fattar beslut om utvidgningen av momsrapporteringen att omfatta faktura- och kvittodata nästa gång under våren 2020.