Kontrollera den årliga inkomstgränsen på ditt skattekort så att dina inkomster inte beskattas enligt tilläggsprocenten

Nyhet, 18.9.2019

Uppskattningsvis har till och med var tredje löntagare för låg skattesats på sitt skattekort. Inkomstgränsen på skattekortet baserar sig på tidigare års inkomster. Gör vid behov ett ändringsskattekort i MinSkatt.

Skatteförvaltningen påminner löntagarna om att kontrollera sin skattesats och att vid behov göra ett ändringsskattekort i MinSkatt ännu för slutet av året. Om skattesatsen är för låg beskattas inkomsterna för slutet av året enligt tilläggsprocenten. Skattesatsen fastställs på basis av inkomsterna och avdragen för hela året.

– Det lönar sig att kontrollera den egna årliga inkomstgränsen speciellt om löneinkomsterna eller avdragen från dem har ändrats avsevärt, säger ledande skattesakkunnig Raili Knuutinen från Skatteförvaltningen.

I år har finländarna för första gången på skattekortet endast en inkomstgräns för hela året. Löneperiodsspecifika, det vill säga månatliga inkomstgränser, finns inte längre på skattekortet. Därför är det speciellt viktigt att löntagaren följer utvecklingen av sina årsinkomster och gör ett ändringsskattekort vid behov.

I år finns det inte heller längre ett separat skattekort för biinkomster utan löntagaren kan kopiera samma skattekort till alla sina arbetsgivare. Man behöver inte ge skattekortet på papper till arbetsgivaren utan det räcker exempelvis med en bild av skattekortet.

Det lönar sig att göra skattekortet i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. För skattekortet ska löntagaren alltid på förhand ta reda på följande uppgifter:

– intjänade inkomster och skatter från och med ingången av året

– en uppskattning av hela årets inkomster

– uppgifter om eventuella avdrag, till exempel resekostnader och hushållsavdrag

Man kan också få ett skattekort via telefonservicen eller på skattebyrån.

Lämna uppgifter om avdrag för i år redan nu i MinSkatt

I MinSkatt kan man redan nu deklarera avdragen för i år. Avdragen påverkar även skattesatsen. Exempelvis hushållsavdrag och resekostnader kan man deklarera för beskattningen genast när man betalat dessa kostnader.

Mer information: