Katso-koder och -behörigheter kan ännu användas mot slutet av 2020

Nyhet, 4.12.2019

Katso-autentiseringen och Katso-behörigheterna kan användas i Skatteförvaltningens e-tjänster ännu mot slutet av 2020. Därefter används endast Suomi.fi-identifikation och -fullmakter som kan tas i bruk redan nu. Vi meddelar genast när vi vet mer om tidtabellen.

Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar kan du redan nu övergå till Suomi.fi-fullmakter och identifiera dig med bankkoder, med mobilcertifikat eller med certifikatkort i dessa fall:

 • när du anlitar Skatteförvaltningens e-tjänster för första gången
 • när du redan tidigare har använt Katso-koder och -behörigheter.

I Skatteförvaltningens e-tjänster kan Suomi.fi-fullmakter redan nu användas av

 • privatpersoner
 • rörelseidkare och yrkesutövare (firmor)
 • jord- och skogsbruksidkare
 • aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag.

Nästan alla företag och företagare som är registrerade i Företags- och organisationsdatasystemet eller i handelsregistret kan redan nu sköta skatteärenden med Suomi.fi-fullmakter.

För dem som ännu inte kan övergå till Suomi.fi-fullmakter kommer vi fram med lösningar under 2020.

Nya egenskaper till tjänsterna Suomi.fi-fullmakter och -identifikation

Framtida egenskaper i tjänsterna Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation:

 • Aktiebolag eller bostadsaktiebolag kan ge fullmakt till en person eller ett företag för att sköta företagets skatteärenden även om flera personer tillsammans skulle ha firmateckningsrätten.
 • Dödsbon, näringssammanslutningar, beskattningssammanslutningar, samfällda förmåner eller offentliga organisationer kan kontakta vår kundservice för att tilldela någon fullmakt för skatteärenden.
 • Föreningar kan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge fullmakt till någon att sköta ärenden för föreningen om föreningen har registrerat en personbeteckning med firmateckningsrätt i föreningsregistret.
 • Utländska företag kan kontakta vår kundservice för att ge fullmakt till ett finländskt ombud att sköta ärenden för företaget.
 • Utländska företag eller utländska privatpersoner kan kontakta vår kundservice för att få fullmakt för att sköta någon annans ärenden. En fullmakt kan gälla mellan utländska och finländska parter.
 • För utländska personer som har använt webbtjänsten Katso tas i bruk en ny autentiseringstjänst på våren 2020. Därefter kan utländska personer registrera sig till den nya autentiseringstjänsten för att få elektroniska identifierare.

Genast när vi vet mer om tidtabellerna för de nya egenskaperna meddelar vi om dem.

Om andra myndigheters övergång till Suomi.fi-fullmakter och -identifikation kan du läsa på webbplatsen för respektive myndighet.

Mer information om användningen av Suomi.fi-fullmakterna i Skatteförvaltningens och Inkomstregistrets e-tjänster:

(Texten har kompletterats 5.12.2019.)