Inkomstskatterna ökade jämfört med ifjol

Nyhet, 1.11.2019

De första uppgifterna om inkomstbeskattningen för 2018 finns att tillgå. Skatteförvaltningen samlade in totalt 36,7 miljarder euro i inkomstskatter. Inkomstskatternas totalbelopp ökade med cirka 940 miljoner euro (+2,6 %) jämfört med året innan.

Privatpersonerna betalade sammanlagt 5,6 miljarder euro i förvärvsinkomstskatt vid statsbeskattningen för skatteåret 2018, vilket är 19 miljoner euro (+0,3 %) mer än året förut. Kapitalinkomstskatterna ökade i sin tur med 164 miljoner euro (+5,6 %) och uppgick till drygt 3,1 miljarder euro.

Kommunalskatt påfördes till ett belopp av sammanlagt 19,4 miljarder euro, vilket är en ökning på 440 miljoner euro (+2,4 %) jämfört med året innan. I kyrkoskatt debiterades å sin sida 898 miljoner euro (+1,8 %).

Samfundskunderna påfördes inkomstskatt för skatteåret 2018 till ett belopp av sammanlagt 5,9 miljarder euro, vilket är cirka 255 miljoner (+4,5 %) mer än 2017.

Debiterade skatter 2014–2018

Både skatteåterbäringarna och kvarskatterna ökade

Sammanlagt 3,6 miljarder (+5,2 %) betalas i skatteåterbäringar för skatteåret 2018. Av detta belopp betalas 3 miljarder (+0,8 %) till privatpersoner och 670 miljoner (+30,5 %) till samfund.

Kvarskatter påfördes i sin tur till ett belopp av sammanlagt 1,8 miljarder euro (+7,9 %), och av detta belopp påfördes privatpersoner 1,2 miljarder (+0,5 %) och samfund 639 miljoner (+24,7 %).

I år slutfördes beskattningen för första gången vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför infaller inte heller längre utbetalningsdagarna för skatteåterbäringarna eller förfallodagarna för kvarskatten vid samma tidpunkt för alla. 

Största delen av skatteåterbäringarna betalades till kunderna i augusti och september. Beskattningen har slutförts för alla senast i slutet av oktober, vilket innebär att också de sista skatteåterbäringarna betalas till kunderna i december. De sista förfallodagarna för kvarskatterna infaller i december och februari.

Antalet personer som har fått skatteåterbäring och betalat kvarskatter år 2018

Eurobeloppen av skatteåterbäringar och kvarskatter för 2018

*Det sammanlagda beloppet av kvarskatterna inkluderar också den andra betalningsraten som infaller 2 månader efter den första raten.

 

Ytterligare information till medierna:

  • Ekonomisk expert Aki Savolainen, 029 512 7743
  • Ekonomisk expert Jenna Lempiäinen, 029 513 6368