I MinSkatt sköter du nu alla allmännaste skatteärenden

Nyhet, 8.11.2019

MinSkatt har öppnats och tjänsten är allt mångsidigare. Nu kan man i MinSkatt bland annat deklarera och betala överlåtelseskatt samt lämna anmälningar om byggande. Skattekort kan också kontrolleras och ändras lättare när betalda löner nu syns i MinSkatt.

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret syns i MinSkatt

Egna årsinkomstuppgifter kan också lättare kontrolleras. Var och en ser i MinSkatt sina löneuppgifter som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret.

Löneuppgifterna syns i ansökan om skattekort och förskottsskatt. De kan alltså utnyttjas när man vill ha ett nytt skattekort. Man kan också fortfarande själv i skattekortsansökan ange från början av året intjänad inkomst och skatten som man betalat på denna inkomst.

Löneuppgifter syns eventuellt med dröjsmål i MinSkatt eftersom arbetsgivaren ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningen av lönen.

Nya skatteärenden i MinSkatt

Överlåtelseskatt: Överlåtelseskatt kan nu deklareras och betalas i MinSkatt. Separata giroblanketter är inte längre i bruk. Vid betalningen ska man använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt för att betalningen ska riktas rätt. Referensnumret får man i MinSkatt eller i kundrådgivningen.

Anmälningar om byggande: Hushåll kan lämna anmälningar om byggande i MinSkatt allteftersom byggarbetet framskrider. Företagskunder kan med en enda anmälan lämna uppgifter om flera byggarbetsplatser eller flera arbetsgivare och entreprenörer för en byggarbetsplats.

Fastighetsskatt: Begäran om omprövning som gäller fastighetsbeskattning kan lämnas i MinSkatt. I e-tjänsten finns också uppgifterna för betalning av fastighetsskatt, såsom de nya kontonumren och kundspecifika referensnumren för fastighetsskatten som togs i bruk i november. Om man ännu inte har betalat fastighetsskatten för 2019 finns uppgifterna för betalning i MinSkatt.

Arvsskatt: Bouppteckning och bilagor kan lämnas i MinSkatt.

Momsåterbäringsansökningar och skattedeklarationer för den särskilda ordningen för moms: Ansökningarna om återbäring av moms från andra EU-länder och skattedeklarationer för den särskilda ordningen för moms lämnas nu i MinSkatt. De gamla e-tjänsterna ALVEU och Särskild ordning för moms har tagits ur bruk och de uppgifter som tidigare lämnats via dem har överförts till MinSkatt. Återbäringsansökningar och skattedeklarationer kan lämnas på vanligt sätt i MinSkatt men de förmedlas till andra EU-länder tidigast under december.

Ansökan om återbäring av energiskatt: De som bedriver växthusodling yrkesmässigt och jordbruksidkarna kan i MinSkatt ansöka om återbäring av punktskatt på energiprodukter.

Nya funktioner ännu på kommande

Fastighetsbeskattningsbeslutet och giroblanketterna för fastighetsskatten postas i mars 2020 men uppgifterna finns också i MinSkatt och skatten kan också betalas via MinSkatt. År 2020 kan förfallodagarna för fastighetsskatten infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. Förfallodagarna ser man i sitt eget fastighetsbeskattningsbeslut. Uppgifterna som fastighetsskatten grundar sig på kan korrigeras eller kompletteras i MinSkatt efter att fastighetsbeskattningsbeslutet visas i MinSkatt.

I början av nästa år kan man i MinSkatt även anmäla ändringar i registeruppgifter. Man kan exempelvis registrera sig i momsregistret och lämna begäranden om omprövning av energi-, arvs- och gåvoskatt. Också ändringen av indelningen i förvärvskällor för samfund kommer att synas i MinSkatt vid ingången av året då lagen träder i kraft.

I början av 2021 kan alla skatteärenden skötas i MinSkatt när även bilbeskattnings- och punktbeskattningsärenden kan skötas i tjänsten.

Mera information: www.skatt.fi/ändringar