Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Handläggningen av dokumenten kan efter poststrejken ta längre tid än normalt – sköt dina skatteärenden i MinSkatt och ta i bruk Suomi.fi-meddelanden så får du ett e-postmeddelande genast när det finns ny skattepost för dig i MinSkatt

Nyhet, 28.11.2019

Det kan ta längre tid än normalt att handlägga de dokument som kunderna har skickat till Skatteförvaltningen. Poststrejken upphörde onsdagen den 27 november men under den drygt två veckor långa strejken har eventuellt de dokument som ska till Skatteförvaltningen tornat upp sig och det kan ta en tid innan anhopningen retts ut.

Det kan också ta längre tid än normalt för de brev som Skatteförvaltningen skickat till kunderna att komma fram. Posten börjar omedelbart nysta ut kön med de brev som Skatteförvaltningen skickat, och alla nya brev delas ut i normal ordning genast efter strejkslutet. I MinSkatt visas breven genast.

Om du får en begäran om utredning eller ett sådant beslut från Skatteförvaltningen som du vill söka ändring i ska du på brevet kontrollera det utsatta datumet för en utredningsbegäran eller ändringssökande. Om det utsatta datumet på grund av strejken håller på att passera ska du lämna utredningen så fort som möjligt och i den ange när du de facto fick begäran. Snabbast lämnar du utredningar och söker ändring i MinSkatt.

Om du tar i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, får du ett meddelande i din e-post genast när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt. Det tar under en minut att ta i bruk meddelandena med hjälp av nätbankskoderna på adressen suomi.fi/meddelanden.

Företagen och de ombud för företagen, till exempel bokförare, som har fullmakt att sköta skatteärenden kan från MinSkatt beställa meddelanden till e-posten för att få besked när det finns ett nytt brev eller annat att beakta för företaget i MinSkatt. Meddelandena beställs till e-posten via den personliga användarprofilen i MinSkatt.