För programutvecklarna – 4/2019

Nyhet, 20.9.2019

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 24.9.2019

Under versionsuppdateringen 24.9.2019 ungefär kl. 7–10 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

  • Man kan kontrollera och lämna in inkomstskattedeklarationer för skatteåret 2019 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A).

  • Man kan kontrollera och skicka Direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden 2020.

  • Disponentens anmälan om ägarbyte i bostadssamfund (VSIOMVAS) kan inte längre lämnas efter 30.9.2019

Tekniska ändringar för programvaruutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

Ilmoitin.fi

  • Till förfrågningsuppgifter (VKESSPAE, VKESSELE, RVKSSELE, VERONUME, VEROKYSE, VSALVTAR, VSENPERE) som skickats i Ilmoitin.fi-testmiljön (testi.ilmoitin.fi) fås tillbaka svarsuppgifter som genererats slumpmässigt.

TaMo

  • Läggs till formaten 2019 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).

  • Formaten och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna för 2020 läggs till för Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).

  • Formatet och TaMO-kontrollerna för disponentens anmälan om ägarbyte i bostadssamfund (VSIOMVAS) avskaffas och anmälan kan inte längre skickas efter 30.9.2019. Närmare information finns på skatt.fi

  • Sista mottagningsdagen för inkomstskattedeklarationerna för 2018 är 31.10.2019.

  • I dataflödet för svarsuppgifterna till referensensuppgifter för skatter (VSGVIITE) fås tillbaka fr.o.m. 7.11.2019 som nya uppgifter referenserna för överlåtelseskatter och fastighetsskatter (postbeskrivningen finns på skatt.fi)

Kommande evenemang

Följande klinik via Skype

Programvaruhusklinikerna fortsätter som förut och de hålls alltid den första fredagen i månaden kl. 9–10.
Följande programvaruhusklinik hålls 4.10.2019.
Separata kallelser till klinikerna skickas inte utan du hittar de månatliga mötena här (på finska):
Tilaisuudet ohjelmistokehittäjille

Vårens programvaruhusdag

Vårens programvaruhusdag anordnas 22.11.2019. Läs preliminära programmet och anmäl dig senast 13.11.2019 till Samarbetsdagen för programvaruhusen och Skatteförvaltningen (på finska) Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 22.11.2019

Välkommen!

Tidsscheman

Kontakt och frågor

ohjelmistotalot(at)vero.fi