En enkät skickas till dem som har beställt nyhetsbrevet för nya företagare

Nyhet, 23.4.2019

Om du har beställt paketet med nyhetsbrev för nya företagare från Skatteförvaltningen 1.1.2017 eller därefter, skickar vi dig en enkät per e-post inom de närmaste veckorna. Med enkäten samlar vi in information om de utmaningar i anknytning till beskattningen som nya företagare stöter på och utreder hurdana önskemål nya företagare har om att utveckla Skatteförvaltningens tjänster.

Vänligen besvara enkäten på basis av dina egna erfarenheter och ge oss värdefull information för att utveckla handledningen och rådgivningen av nya företagare.

Enkäten är i första hand riktad till aktiebolag och andelslag. Vi genomförde en liknande enkät hösten 2018, då vi främst nådde enskilda näringsidkare.