En del av samfunden har fått en obefogad förseningsavgift på beskattningsbeslutet

Nyhet, 4.6.2019

För en del av de samfundskunder som har lämnat in sin skattedeklaration eller kompletterat sin tidigare inlämnade skattedeklaration har det uppkommit obefogade förseningsavgifter på 100 euro. Samfunden kan ha fått ett beskattningsbeslut där en förseningsavgift felaktigt har ingått.

Skatteförvaltningen tar bort de obefogade förseningsavgifterna, så kunderna behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av detta. Du kan dock vid behov också ta kontakt med vår kundbetjäning om en sådan situation uppstått. Telefonnumret framgår av beskattningsbeslutet. Efter att förseningsavgiften har tagits bort får samfundet ett nytt beskattningsbeslut.

Observera att också en befogad förseningsavgift kan ha påförts. En förseningsavgift påförs om ett samfund har lämnat in sin skattedeklaration efter den för skattedeklarationen utsatta dagen men innan beskattningen har slutförts. En förseningsavgift påförs också om ett samfund på eget initiativ kompletterar eller korrigerar sin skattedeklaration efter den utsatta dagen men innan beskattningen har slutförts. I sådana fall påförs en förseningsavgift i regel endast om ändringarna i skattedeklarationen höjer beloppet av beskattningsbar inkomst eller minskar förlusten.

Läs mer om påförande av förseningsavgift:

Vi beklagar besväret.