Det ligger i företagets intresse att säkerställa sin handelspartners beskattningsmässiga pålitlighet

Nyhet, 14.5.2019

Ett ärligt företag kan omedvetet vara delaktigt i oärlig affärsverksamhet där någon som hör till leveranskedjan försöker undvika att betala mervärdesskatt (moms). Medverkan i oärlig verksamhet kan gälla företag i alla storlekar och inom vilken bransch som helst. Det är företagarens skyldighet att utreda handelspartnerns beskattningsmässiga pålitlighet.

En ärlig aktör blir inte ansvarig om hen har hamnat i en oärlig leveranskedja omedvetet. Förutsättningen är dock att företaget har handlat i god tro. I praktiken innebär detta normal omsorgsfullhet i näringsverksamheten.

Lär dig känna dina kunder

Omsorgsfull verksamhet inkluderar en utredningsskyldighet som bland annat innebär en skyldighet att bedöma handelspartnerns beskattningsmässiga pålitlighet. Vid bedömningen kan följande kännetecken användas

 1. Automatiskt erbjudanden som är för bra för att vara sanna.
 2. Säljaren är ett nytt, nyligen grundat eller registrerat företag utan ekonomisk eller kommersiell historia.
 3. Försäljningspartierna är stora i proportion till säljarens affärsverksamhetshistoria.
 4. Företaget eller dess representant har inte tillräckligt med kunnande om produkten eller marknaden.
 5. Samma kontakt- eller ansvarspersoner finns kvar men bolaget, dess kontaktuppgifter och/eller bankkonto byts upprepade gånger.
 6. Bolaget är detsamma men kontakt- eller ansvarspersonerna byts och på samma gång sjunker priset betydligt.
 7. Säljaren förutsätter kontantbetalning även vid större affärer.
 8. Betalningen riktas till en tredje part och/eller till ett utländskt konto.
 9. Betalningen ska betalas in på flera konton.
 10. Betalningsarrangemangen förefaller inte förnuftiga eller väcker misstankar.
 11. Företaget går inte att hitta i registret över momsskyldiga även om affärsverksamheten är omfattande.

Det lönar sig att göra det till en rutin att bedöma handelspartnernas verksamhet med hjälp av dessa kännetecken.

Enskilda kännetecken visar inte direkt på verksamhet inom grå ekonomi. Om flera kännetecken uppfylls kan det vara på sin plats att betvivla handelspartnerns pålitlighet. Det lönar sig till och med att avhålla sig från en sådan här affärsförbindelse för att undvika risker i sin egen affärsverksamhet. Därtill lönar det sig att meddela sina iakttagelser direkt till Skatteförvaltningen på tipsblanketten som finns på webbplatsen skatt.fi. Konkurrensförutsättningarna är bättre för de ärliga företagen när de oärliga aktörerna inte konkurrerar på samma marknad.

Företaget kan själv bli tvunget att betala skatterna om det inte har handlat tillräckligt omsorgsfullt. Man kan bli tvungen att betala skatt även om delaktigheten i den andra partens försök att undgå skatt har varit omedveten.

Läs mer:

Se de sakkunnigas tips om hur du undviker att bli delaktig i en bedrägerikedja: (på finska):