Det har upptäckts fel i utskrifter som Skatteförvaltningen skickat

Nyhet, 8.8.2019

Det har upptäckts felaktiga uppgifter i våra utskrifter, såsom beskattningsbesluten. Felen finns i de brev som är daterade 6.8.2019.

Om du fått ett brev daterad 6 augusti som innehåller felaktiga uppgifter ska du förstöra det. Vi skickar nya uppdaterade brev till dem som fått ett felaktigt. I MinSkatt är uppgifterna rätt.

Felet utreds som bäst och vi skall ge ytterligare information senare. Vi beklagar olägenheten.